Unexpected Problems, Thursday, November 11, 2004

Started at: 11.11.2004 17:25:00 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 11.11.2004 20:55:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:23:16, team 98 - Dmitry Pavlenko (142), problem B
Last submission: 3:29:57, team 71 - Oleg Vazhnev (145), problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
80Taras Bereznyak (111).+7
2:40
.+
0:16
+1
0:30
+
1:40
+2
1:33
56011
53Sergey Vasilev (213).+1
2:44
.+
0:48
+1
1:19
+
1:58
.44512
45Viktor Malkov (142).+
0:43
.+
0:13
+
1:55
.31723
71Oleg Vazhnev (145).+
1:32
.+
0:57
+
0:40
.31904
C3Sergey Glazyrin (323).+
0:35
+
1:05
.+
1:45
.32065
78Anton Bankevich (111)..+
0:51
+
1:31
+
2:42
.33056
98Dmitry Pavlenko (142).+
3:23
.+
1:23
+1
0:58
.33667
A6Leonid Chistov (143).+3
2:01
.+1
0:29
+2
2:58
.34488
76Alexander Artemov (141).+1
1:58
.+
1:03
...22029
C0Ilya Shujskiy (142).+
2:06
.+
3:01
...230710
A3Mikhail Khurgin (142)..+2
0:56
...19611
83Dmitry Gavrilov (151)..+1
1:53
...113312
92Ivan Kobzarev (141)..+3
1:20
...114013
91Alexey Kalyukin (122)..+1
2:15
...115514
C2Anton Egorov (121).......0015
72Maria Savyolova (241).......0015
93Ksenia Kuznetsova (113).......0015
 Submits 424221161398  
 Accepted 9 1465135  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh