Free Style, Thursday, November 04, 2004

Started at: 04.11.2004 17:29:00 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 04.11.2004 20:59:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:07:12, team 71 - Oleg Vazhnev (145), problem B
Last submission: 3:29:40, team 76 - Alexander Artemov (141), problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
28Kopeliovich, Petrov.+
0:24
+
0:31
+1
0:09
+2
0:47
+
0:16
+
2:21
.63291
C3Sergey Glazyrin (323).+
0:32
.+
0:15
+1
1:27
+1
0:22
.41962
C6Nikolay Kulakov (213).+
1:27
.+1
1:53
+
0:45
.+
1:05
.43313
B7Andrey Zaretsky (110 App).+
0:19
.+1
2:26
+3
1:59
.+
0:29
..43954
71Oleg Vazhnev (145).+2
3:07
..+3
1:44
+
2:38
+
0:33
..45835
98Dmitry Pavlenko (142).+
0:19
+
1:43
..+1
0:39
..31826
44Nikolay Zhukov (144).+1
0:22
..+
0:08
..2517
92Ivan Kobzarev (141).+1
0:46
....+
0:43
.21108
A2Alexey Hohlov (111 App)...+
1:13
..+1
1:42
..21959
A6Leonid Chistov (143).+
1:46
...+
1:52
..221910
A3Mikhail Khurgin (142).+
2:04
.+
2:30
...227511
93Ksenia Kuznetsova (113).....+
0:41
..14112
83Dmitry Gavrilov (151)......+2
1:10
..111013
76Alexander Artemov (141).....+
1:53
..111314
84Sergey Golovin (132)......+4
3:01
..126115
85Alexander Gorohov (142)......0016
 Submits 1712162473019116  
 Accepted 10 752141 39  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh