V Wide-Siberian Internet Contest, Monday, October 25, 2004

Started at: 25.10.2004 17:21:30 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 25.10.2004 22:21:30 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:34:34, team 35 - Smirnov, Vyahhi, problem B
Last submission: 4:59:32, team 46 - Ivan Kazmenko (513), problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
59Kasatkin, Bobkova+
3:20
......+
4:08
.24481
04Posov, Myasnikov, Kudinov+1
3:43
......+2
4:08
.25312
35Smirnov, Vyahhi.+12
4:34
.....+4
3:40
.28143
92Kobzarev, Artemov, Nikitin........+
2:04
.11244
28Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1)+2
4:20
.......13005
46Ivan Kazmenko (513).+15
4:14
.....15546
 Submits2235 93214 10 95  
 Accepted 5      4 9  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh