I Live Again, Thursday, October 21, 2004

Started at: 21.10.2004 17:24:39 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 21.10.2004 20:54:39 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:22:07, team 78 - Anton Bankevich (111), problem A
Last submission: 3:29:47, team 83 - Dmitry Gavrilov (151), problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
28Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1)+
0:59
+2
1:29
+3
1:59
+1
2:49
+
0:33
+2
3:06
68181
71Oleg Vazhnev (145)+
0:42
+1
3:17
....+
2:39
+
1:07
44872
27Yuri Petrov (PhML 30, 9-1)+1
0:43
.+3
2:55
..+2
0:30
+1
2:21
45313
78Anton Bankevich (111)+5
3:22
+
3:06
....+1
2:12
+
1:29
47304
92Ivan Kobzarev (141)+
1:28
.....+4
1:44
+
0:23
32965
C3Sergey Glazyrin (323)+
0:25
+1
2:10
....+4
2:38
34146
44Nikolay Zhukov (144)+4
0:51
....+1
0:31
21827
91Alexey Kalyukin (122)+2
1:53
......+
0:52
22058
80Taras Bereznyak (111)....+
0:50
1509
A2Alexey Hohlov (111 App).......+1
0:42
16210
76Alexander Artemov (141)+
1:20
.....18011
53Sergey Vasilev (213)+
1:51
......111112
97Ilya Netsvetaev (143)+3
1:41
......116113
B3Anastasiya Gomera (144).......0014
B5Dmitry Popov (123).......0014
C0Ilya Shujskiy (142).......0014
83Dmitry Gavrilov (151).......0014
84Sergey Golovin (132)........0014
87Fyodor Demidovich (111).......0014
93Ksenia Kuznetsova (113).......0014
94Anastasiya Lashova (112).......0014
98Dmitry Pavlenko (142).....0014
 Submits53131429251661193  
 Accepted11421  51033  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh