The Final Countdown, Thursday, October 14, 2004

Started at: 14.10.2004 17:25:30 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 14.10.2004 20:55:30 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:29:09, team 78 - Anton Bankevich (111), problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
88Ivan Egorov (145)+
2:39
+
0:35
+
0:19
+
2:21
+
0:42
+
2:56
+
2:04
+
1:40
87991
27Yuri Petrov (PhML 30, 9-1)+
3:01
+1
1:10
+
0:34
+
2:10
+1
1:19
+
0:07
+1
2:25
+
1:43
88142
80Taras Bereznyak (111).+
2:14
+
1:53
+
0:30
+
2:27
+1
1:32
+
2:56
67143
B7Andrey Zaretsky (110 App).+1
1:05
+1
0:45
+
0:42
+
2:08
+3
1:46
54884
76Alexander Artemov (141).+
0:17
+1
2:04
+
3:20
+
2:30
...45125
A3Mikhail Khurgin (142).+
1:28
+3
3:20
+
2:39
+
2:30
...46586
C1Mikhail Panshenskov (345)..+
2:19
.+
1:25
+
3:25
..34307
78Anton Bankevich (111).+4
3:29
.+1
2:36
+3
1:05
..35928
92Ivan Kobzarev (141).+
0:10
..+
0:28
..2399
98Dmitry Pavlenko (142).+1
2:31
.+
2:37
...232910
91Alexey Kalyukin (122)..+6
3:03
..+
0:38
.234111
26Anton Timofeev (PhML 30, 10-1)...+1
0:28
..14812
B3Anastasiya Gomera (144)...+
2:53
...117313
B6Kirill Skrygan (142)....+5
3:14
...129414
87Fyodor Demidovich (111)....+6
3:13
...131315
A2Alexey Hohlov (111 App)......0016
A6Leonid Chistov (143).......0016
B2Olga Kapustina (144)........0016
B5Dmitry Popov (123)........0016
C0Ilya Shujskiy (142).......0016
C2Anton Egorov (121)........0016
79Nikolay Belov (151)........0016
83Dmitry Gavrilov (151).......0016
90Anton Zagorsky (145).......0016
94Anastasiya Lashova (112)........0016
 Submits3145072816513136  
 Accepted27951294351  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh