Too Many Problems, Thursday, October 07, 2004

Started at: 07.10.2004 17:29:39 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 07.10.2004 20:59:39 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:22:48, team 26 - Anton Timofeev (PhML 30, 10-1), problem D
Last submission: 3:29:59, team 91 - Alexey Kalyukin (122), problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
28Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1)+1
0:23
+4
3:02
+
1:13
+
1:44
+1
1:22
+
0:30
+3
1:54
+
0:47
.88391
27Yuri Petrov (PhML 30, 9-1)+
0:40
.+1
1:05
+1
1:48
+
1:13
+2
0:34
+
2:14
.65372
88Ivan Egorov (145)+
1:45
.+3
1:32
.+2
1:26
+
0:27
+2
2:08
+
2:45
.67453
A6Leonid Chistov (143)+
0:26
.+10
2:07
+1
1:15
+4
3:05
+1
0:17
+1
2:34
..69274
B4Sergey Rezvanov (3?? App)+
2:28
+
0:28
+
1:20
+
1:37
.+3
2:09
..55435
78Anton Bankevich (111)+2
0:19
.+
1:10
.+1
2:36
+1
0:47
.43736
44Nikolay Zhukov (144)+
2:02
.+
1:42
.+
0:24
..32497
26Anton Timofeev (PhML 30, 10-1)+1
1:30
..+
3:22
.+1
1:54
..34488
A3Mikhail Khurgin (142)+
1:08
.+
1:38
....21679
92Ivan Kobzarev (141).+1
2:20
..+1
0:53
..223410
98Dmitry Pavlenko (142)+2
0:11
.....15111
76Alexander Artemov (141)+1
1:59
......113912
97Ilya Netsvetaev (143)....+2
1:41
..114113
B3Nastya Gomera (???)+1
2:58
......119814
87Fyodor Demidovich (111).....+5
1:56
..121615
83Dmitry Gavrilov (151).....+2
3:07
...122716
A2Alexey Hohlov (111 App)......0017
A9Andrey Sverdlov (112).......0017
B2Olga Kapustina (144).........0017
B5Dmitry Popov (123).......0017
B9Anastasiya Nosova (153).......0017
84Sergey Golovin (132)........0017
91Alexey Kalyukin (122)......0017
93Ksenia Kuznetsova (113).......0017
94Anastasiya Lashova (112).......0017
 Submits2510241320688853256  
 Accepted121957953 51  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh