Easy and Hard, Thursday, September, 30, 2004

Started at: 30.09.2004 17:24:15 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 30.09.2004 20:54:15 MSK
State: RESULTS
Last success: 2:52:05, team 28 - Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1), problem C
Last submission: 3:30:00, team 87 - Fyodor Demidovich (111), problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
28Sergey Kopeliovich (PhML 30, 10-1).+
0:10
+
2:52
+1
0:55
+3
1:41
+
0:23
+
0:30
64731
27Yuri Petrov (PhML 30, 9-1)+
0:10
.+2
1:44
+
0:49
+1
0:27
42512
80Taras Bereznyak (111).+
0:13
.+3
2:38
+
1:06
+1
0:51
43693
92Ivan Kobzarev (141).+2
0:32
..+
1:00
+
0:41
31744
A6Leonid Chistov (143).+
0:32
.+4
2:31
+
0:26
32895
98Dmitry Pavlenko (142).+4
0:42
..+3
2:24
+5
1:43
35306
97Ilya Netsvetaev (143).....+1
1:23
11037
87Fyodor Demidovich (111).....+10
2:13
13338
A2Alexey Hohlov (111 App).....009
B2Olga Kapustina (144).......009
B3Nastya Gomera (???)....009
76Alexander Artemov (141).....009
79Nikolay Belov (151)......009
83Dmitry Gavrilov (151).......009
84Sergey Golovin (132).......009
90Anton Zagorsky (145).....009
93Ksenia Kuznetsova (113)......009
 Submits234133311536152  
 Accepted 61316825  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh