Many Years Ago (NEERC 2000), Thursday, September, 30, 2004

Started at: 30.09.2004 16:33:41 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 30.09.2004 21:33:41 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:26, team 25 - Belov, Chihachev, problem E
Last submission: 4:59:49, team 09 - Podkolzin, Shpynov, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+
2:02
+1
1:40
.+2
3:48
+3
0:39
+3
4:55
+
2:09
+
1:19
711761
06Kazmenko, Fironov, Medvedev+
1:00
+
0:54
..+
3:07
+2
4:50
+
2:06
+1
3:31
69902
03Antipov, Volkov+1
0:52
+
1:21
..+
3:15
+
2:06
+
2:27
56233
20Levchenko, Malkov+1
1:57
+2
0:56
..+
3:50
.+1
1:34
+1
2:55
57754
25Belov, Chihachev+5
1:24
+1
2:29
..+
4:58
.+
3:07
+1
4:51
511515
10Kachkovsky, Veniaminov+
4:32
+
1:06
...+
1:38
+1
3:10
46486
09Podkolzin, Shpynov+
3:37
+4
2:17
....+1
1:09
35237
04Kudinov, Posov+9
3:38
+1
2:36
..+
1:55
...36918
02Nikolay Vyahhi+
1:40
+
2:15
.....+32
4:29
311459
21Zhukov, Belov, Goncharov.+
1:57
....+
4:02
.235910
 Submits2519 31117945129  
 Accepted910 1627843  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh