Technische Universitaet Darmstadt Championship 2005 & its Training Session, Thursday, October 20, 2005

Started at: 20.10.2005 16:35:39 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 20.10.2005 21:35:39 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:46:27, team 25 - Pavel Stupnikov (245), problem H
Last submission: 4:59:07, team 23 - Aleksander Artemov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J K L M N =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+
0:09
+2
0:58
+
0:16
+
1:41
+
1:52
+
2:07
+8
3:59
+
2:18
+
1:29
+2
4:45
.+
1:06
+
1:14
+
0:50
1316111
03Vyahhi, Kazmenko+3
0:47
+
0:56
+
1:05
+
1:22
+
2:44
+
2:16
+5
4:44
+2
4:31
+1
2:23
..+
1:45
+
1:37
+
1:30
1217642
25Pavel Stupnikov (245)+1
0:14
+
0:38
+
0:44
+
1:14
+
1:46
+
3:11
.+9
4:46
+2
2:48
..+1
0:55
+
1:57
+
1:29
1114473
28(PhML 30) Yury Petrov+
0:42
+1
0:23
+
0:34
+1
1:26
+
1:17
+3
2:57
.+1
3:33
+14
3:49
.+
1:05
+1
1:40
+1
1:12
1115614
20Malkov, Zhelezov, Levchenko+
0:22
+1
0:47
+
0:52
+
2:36
+
1:30
+1
2:59
..+2
3:51
.+1
1:13
+1
1:59
+
1:40
1011935
12Bankevich, Shmakov, Demenkov+
0:11
+
1:10
+
0:44
+1
3:20
+2
2:57
+4
4:25
+3
2:30
...+
0:41
+3
1:19
+
0:49
1013496
56Podkolzin, Gravin, Filippov+1
0:14
+
0:31
+
0:43
+
1:17
+1
4:25
+
3:28
.+4
3:46
..+
1:42
+3
1:58
+
1:33
1013607
22Kapulkin, Dyubkov, Shevchenko+1
0:41
+
2:03
+
0:43
+
1:02
...+
2:16
.+1
1:46
+
1:39
+
1:15
87308
18Bereznyak, Chistov, Hurgin+
1:04
+7
4:21
+
1:07
+
3:29
+
0:52
......+1
1:32
+1
2:11
+
1:45
811659
13Dubchuk, Chemodanov+
0:59
+
1:45
+
2:24
+
2:55
+1
4:45
......+
2:18
+1
3:28
+1
1:06
8124210
144Larchik, Levin, Chirkov+2
1:02
+2
3:11
+
1:06
+
4:03
.......+1
1:57
+
2:38
+
1:38
7103811
23Aleksander Artemov+1
0:27
.+
1:08
+
4:08
+6
4:35
.....+
1:04
+1
1:52
+
2:08
7108512
74Chirkov, Manujlov+1
0:36
+
1:02
+
3:31
.......+1
1:27
+
2:28
+1
1:50
671613
08Vasilev, Schiptsov+2
0:29
+
3:18
........+2
3:27
+1
4:02
+
2:51
595014
24(L8 SBor) Ivan Bulychev+
0:45
.........+
1:41
+
3:08
+3
2:23
453915
73Roman Belov (241).........+3
4:01
....130116
 Submits27351715201619203715 232721292  
 Accepted151114131073472 151515131  
   
 Frozen              0  

List of all contests

Auto-refresh