Spring Start-up Training Session, Thursday, February 26, 2004

Started at: 26.02.2004 17:16:02 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 26.02.2004 20:46:02 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:20:33, team 79 - Shpynov, Podkolzin, problem D
Last submission: 3:29:54, team 15 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
96Kasatkin, Kachkovsky+
1:39
.+
2:30
+
0:52
...33011
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+
2:01
.+
0:43
...21642
07Filippov, Alyutov, Gravin+2
3:15
..+
1:18
..23133
68Evtifeeva, Shiryaev, Nazarov+2
1:09
.+2
2:48
....23174
15Bankevich, Valtman, Leonov.+3
2:03
+1
2:38
...23625
79Shpynov, Podkolzin..+3
3:08
+1
3:20
...24686
14Volkov, Antipov+
1:35
.....1957
92Dubchuk, Plotnikov, Absalyamov.+
2:16
...11368
71Kirill Smirnov..+6
3:02
...13029
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov......0010
94Rudakov, Krasko.......0010
 Submits24 3310 6 73  
 Accepted5 56   16  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh