Tasks from 3rd SPb SU Championship - 1st Course Personal Selection Contest, Monday, March 22, 2004

Started at: 22.03.2004 15:46:03 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 22.03.2004 20:46:03 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:52:51, team 11 - Schiptsov, Vasilev, Kavalenkov, problem C
Last submission: 4:59:16, team 07 - Filippov, Alyutov, Gravin, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
15Bankevich, Valtman, Leonov.+
2:56
+
2:42
+7
3:21
+1
4:07
+
0:33
+2
1:18
+1
2:26
+
0:11
812771
07Filippov, Alyutov, Gravin+1
3:46
+
2:24
.+
2:01
+1
1:41
+1
0:32
+1
1:10
+
0:13
77892
71Smirnov, Vyahhi.+4
4:08
.+1
4:28
+
1:24
+
1:07
+1
0:41
+
0:16
68463
14Yuri Volkov..+1
3:08
+3
3:41
+7
1:51
+1
1:09
+
0:33
58634
79Shpynov, Podkolzin, Zinchenko..+4
4:29
.+6
3:00
+3
4:36
+6
4:17
+1
1:40
514835
92Dubchuk, Chemodanov...+1
1:29
+
2:15
+3
0:53
+
0:22
43816
86Plotnikov, Ushakov....+2
3:13
+1
1:14
+2
3:16
+
0:21
45857
96Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky..+2
4:37
+
2:13
+1
2:51
+
1:02
47048
11Schiptsov, Vasilev, Kavalenkov..+4
4:52
..+7
3:09
+
2:40
+1
0:28
49119
08Mikhail Novitsky......+
0:24
12410
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov.....+
1:40
110011
56Maria Savyolova.........0012
 Submits10436151223353013178  
 Accepted 26148891149  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh