Need For Speed (NEERC 1998), Monday, April 19, 2004

Started at: 19.04.2004 15:44:12 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 19.04.2004 20:44:12 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:22, team 11 - Alexander Kavalenkov, problem E
Last submission: 4:59:55, team 73 - Zinchenko, Podkolzin, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
92Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov+
0:51
..+
1:39
.+
4:16
+
1:27
+
3:53
57281
15Bankevich, Valtman, Leonov+
0:26
.+3
1:31
+
4:20
.+1
2:38
+4
2:05
58222
96Kasatkin, Kachkovsky, Veniaminov+1
0:54
.+
1:59
+1
2:32
.+
4:30
.46363
71Smirnov, Vyahhi+
3:33
..+
1:35
..+1
1:04
+5
4:53
47874
73Zinchenko, Podkolzin+1
2:11
..+2
3:05
..+2
1:54
35315
03Vasiliy Stolbov+3
3:58
..+2
3:00
...+
4:24
37836
86Bobkova, Plotnikov, Ushakov+
2:07
..+1
1:00
...22087
11Alexander Kavalenkov..+
4:58
.+
2:34
.24528
74Kazakova, Chernyatchik+
3:37
......12179
07Nikolay Gravin...+7
1:59
....125910
99Sukhomlinov, Matskovsky...+5
2:44
....126411
 Submits20 53722141797  
 Accepted8 19225431  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh