Tasks from SPb SU QF 2001 Selection Contest, Monday, March 15, 2004

Started at: 15.03.2004 15:49:17 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 15.03.2004 20:49:17 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:41:58, team 71 - Smirnov, Vyahhi, Ferens-Sorotsky, problem G
Last submission: 4:59:44, team 86 - Plotnikov, Nazarov, Ushakov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
15Bankevich, Valtman, Leonov..+6
4:15
+3
3:58
+
1:05
+
0:16
+1
4:41
+2
1:24
611821
71Smirnov, Vyahhi, Ferens-Sorotsky..+6
3:42
+
2:50
+
1:51
+
0:23
+4
4:41
510102
11Kavalenkov, Schiptsov, Vasilev..+5
4:38
+
2:47
+
2:57
+
0:32
+5
4:17
.511133
07Filippov, Alyutov, Gravin.+1
1:44
+
2:29
+
1:07
+
0:22
.43644
79Shpynov, Podkolzin, Zinchenko..+2
4:14
+
1:54
+1
0:50
+3
2:41
.47015
14Antipov, Volkov..+14
2:51
+
1:23
+
0:21
+3
4:39
.48966
86Plotnikov, Nazarov, Ushakov..+1
2:48
+
1:06
+1
0:29
..33057
96Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky...+
3:09
.+
0:41
.22308
92Dubchuk, Absalyamov, Chemodanov.....+1
0:33
..1539
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov....+2
1:17
..111710
 Submits 148267152115133  
 Accepted  667105135  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh