Tasks from III St. Petersburg State University Open Programming Contest (Sunday, October 06, 2002)

Started at: 12.04.2004 15:40:53 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.04.2004 20:40:53 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:29, team 11 - Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov, problem A
Last submission: 4:59:43, team 86 - Bobkova, Plotnikov, Ushakov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
16Fironov, Kazmenko+1
1:48
+4
2:38
.+
0:42
+
2:15
+
0:14
.+
1:31
.66501
07Filippov, Alyutov, Gravin+
4:06
+1
2:07
.+1
1:05
+8
4:57
+
0:25
...+
1:09
610302
14Volkov, Antipov+4
3:42
+3
4:19
.+
2:01
+6
2:08
+
0:29
...+
0:41
610633
15Bankevich, Valtman, Leonov.+2
1:07
.+
0:50
+4
2:48
+
0:15
..+22
4:01
511034
92Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov+
1:22
..+
0:29
+3
1:50
+
0:15
..42965
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+5
4:59
..+
1:12
.+
0:36
+
4:09
...47576
79Podkolzin, Shpynov, Zinchenko+2
4:15
.+
1:27
+
0:24
..+8
4:51
48597
71Smirnov, Vyahhi+
3:07
..+1
0:11
.+12
2:33
36128
86Bobkova, Plotnikov, Ushakov..+
1:11
+
0:24
...2969
96Kasatkin, Kachkovsky..+
4:27
.+
0:30
..229710
72Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov...+
3:41
.+3
2:23
...242411
03Vasiliy Stolbov.........0012
99A. Matskovsky........0012
 Submits2317 1732288163940220  
 Accepted65 105111 3344  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh