Things Get So Hard, Thursday, April 08, 2004

Started at: 08.04.2004 17:24:32 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 08.04.2004 20:54:32 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:24:48, team 45 - A. Kavalenkov, problem B
Last submission: 3:29:57, team 46 - Ilya Kachkovsky, problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E =TimeRank
37Vitaly Valtman+1
1:31
+3
0:49
.+1
2:02
+14
3:15
48391
73Maxim Podkolzin+
2:25
+5
1:55
.+4
0:40
34812
16Ivan Kazmenko.+
2:23
.+3
3:21
+1
1:21
35063
96Viktor Kasatkin+
0:38
.+1
3:24
.22624
66Vyacheslav Filippov+2
2:17
..+
2:46
23445
78Nikolay Vyahhi+8
2:51
..+
0:17
23496
34Sergey Bankevich+3
0:46
..11067
72Anastasiya Kazakova....+
2:11
11318
74Roman Chernyatchik...+
3:14
11949
45A. Kavalenkov.+1
3:24
..122410
07Maxim Alyutov.+5
2:22
...124211
71Kirill Smirnov.+7
1:43
..124312
14Dmitry Antipov.+16
2:42
..148213
40Nikolay Gravin....0014
43Dmitry Zinchenko...0014
44A. A. Ivanov....0014
46Ilya Kachkovsky...0014
50Gleb Leonov....0014
67Vladislav Shchiptsov...0014
75Dmitry Krasilschikov.....0014
76Ivan Solodukha....0014
85Yuri Volkov...0014
 Submits1983 2363188  
 Accepted310 3723  
   
 Frozen     0  

List of all contests

Auto-refresh