Tasks from 3rd SPb SU Championship - 1st Course Team Selection Contest, Monday, April 05, 2004

Started at: 05.04.2004 15:46:14 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 05.04.2004 20:46:14 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:52:26, team 14 - Volkov, Antipov, Solodukha, problem A
Last submission: 4:59:29, team 73 - Podkolzin, Zinchenko, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
15Bankevich, Valtman, Leonov+3
3:34
+
2:10
+
0:09
+
0:21
+1
1:52
+
0:30
+3
2:22
+1
1:11
88931
71Smirnov, Vyahhi, Ferens-Sorotsky.+2
2:49
+
0:27
+
0:23
.+1
1:01
+
1:18
+5
3:45
+
1:08
78142
96Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky+
4:10
+1
2:53
+
0:47
+
0:32
.+
2:09
+
0:58
.+
3:21
79133
14Volkov, Antipov, Solodukha+
4:52
+
2:06
+2
0:48
+
0:22
.+1
3:03
+1
1:00
+1
3:51
710654
73Podkolzin, Zinchenko.+1
1:26
+1
0:23
+
0:28
+1
2:02
+
0:37
+2
3:14
65925
07Filippov, Alyutov, Gravin+
0:23
+2
0:39
+
0:47
.+1
2:32
+2
1:01
.+1
2:56
66216
92Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov.+
2:32
+
1:13
+
0:09
.+1
3:34
+
0:23
.+1
2:27
66607
11Kavalenkov, Schiptsov.+
2:00
+
2:11
+
2:51
+
2:19
.45628
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov..+1
2:21
.+1
4:32
.24539
99Sukhomlinov, Matskovsky........0010
 Submits101315112414131715132  
 Accepted3798 892753  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh