Tasks from 2nd SPb SU Championship, Monday, March 01, 2004

Started at: 01.03.2004 15:48:57 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 01.03.2004 20:48:57 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:45:51, team 09 - Vyahhi, Ferens-Sorotsky, problem H
Last submission: 4:59:59, team 15 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
16Ivan Kazmenko+1
1:36
+
3:27
+1
4:04
+
0:57
+
1:14
.+
4:29
69881
09Vyahhi, Ferens-Sorotsky+
2:53
+
2:25
+
2:00
+
1:46
..+3
4:45
58922
15Bankevich, Valtman, Leonov+
3:14
.+2
2:28
+
0:14
+7
2:11
+4
3:38
59673
07Filippov, Alyutov, Gravin.+
1:16
.+1
2:44
+
0:15
+2
4:39
+6
4:15
59714
11Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov.+
1:59
+4
4:42
+
1:31
+
0:59
...46325
79Shpynov, Podkolzin, Zinchenko.+1
3:04
.+1
1:25
+
1:02
33726
14Yuri Volkov.+
0:33
.+1
2:35
+8
2:41
.35307
86Plotnikov, Ushakov.+1
1:22
.+
3:31
+3
2:45
..35398
92Dubchuk, Chemodanov..+2
2:51
+
0:15
...22279
74Kazakova, Chernyatchik, Krasilschikov..+2
3:39
+1
2:52
...245110
96Viktor Kasatkin...+10
3:52
+1
4:33
..272511
94Rudakov, Krasko...+
2:02
...112212
56Maria Savyolova........0013
 Submits191283625162825169  
 Accepted183111222241  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh