VIII SPb SU Championship, Sunday, April 25, 2004

Started at: 25.04.2004 12:30:40 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 25.04.2004 17:30:40 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:36, team 11 - Vyahhi, Smirnov, Ferens-Sorotsky, problem A
Last submission: 4:59:46, team 14 - Nikolay Chashnikov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
07Bankevich, Valtman, Leonov..+.+3.+++56141
11Vyahhi, Smirnov, Ferens-Sorotsky+2....++3++159212
12Antipov, Volkov, Solodukha+....+1.++44393
09Kudinov, Posov, Myasnikov..+1...+1.+2+44904
14Nikolay Chashnikov.+...+.+1+45115
05Kazmenko, Medvedev, Fironov..+5..+.++145186
08Alyutov, Gravin, Filippov..+2...+.++145287
10Stolbov, Vasilev, Kavalenkov+1.....+++48288
15Zinchenko, Podkolzin, Shpynov.....+.++132589
02Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky.....+1.+3+1333810
03Volfson, Plotnikov, Ushakov......+1.++337311
06Ivanov, Petrenko, Senkov......+.+1+2338112
13Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov......+1.+2217013
16Kazakova, Krasilschikov, Chernyatchik.......+110314
01Bobkova, Zhigun, Simonova..........0015
04Anton Baskov..........0015
 Submits17 1368 20182623131  
 Accepted3 411 131121449  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh