All Tasks Contest, January 25 - February 04, 2014

Started at: 25.01.2013 00:00:29 MSK
Duration: 25.00:00
Will finish at: 19.02.2013 00:00:29 MSK
State: RUNNING 19419/36000
Last success: 13.03:04:39, team 26 - Moscow SU Hamsters: Agulenko, Shapovalov, Zhukov, problem 0125A
Last updated: 05.02.2014 17:14:44

IDTeam 0204A 0204B 0204C 0204D 0204E 0204F 0204G 0204H 0204I 0204J 0204K 0203A 0203B 0203C 0203D 0203E 0203F 0203G 0203H 0203I 0203J 0202A 0202B 0202C 0202D 0202E 0202F 0202G 0202H 0202I 0202J 0131A 0131B 0131C 0131D 0131E 0131F 0131G 0131H 0131I 0131J 0131K 0130A 0130B 0130C 0130D 0130E 0130F 0130G 0130H 0130I 0130J 0130K 0129A 0129B 0129C 0129D 0129E 0129F 0129G 0129H 0129I 0129J 0129K 0127A 0127B 0127C 0127D 0127E 0127F 0127G 0127H 0127I 0127J 0127K 0127L 0126A 0126B 0126C 0126D 0126E 0126F 0126G 0126H 0126I 0126J 0125A 0125B 0125C 0125D 0125E 0125F 0125G 0125H 0125I 0125J 0125K 0125L =TimeRank
31SPb NRU ITMO 1: Kever, Korotkevich, Nigmatullin++2++++1+++++.+++1+++25++1++1.+2+3+1+2+2++++1+1.+++6++1+2+67+++22+1+3++++6+1+++3++20+3+2+2+++2+5+1+4++++13+2+2+1+1+1+1+1++1++11++3+1++3++++4+++1+++14+1+2+957486721
36SPb SU Angry Muffin: Andreev, Karpov, Smykalov+7+5+..+14++1.+1+.++++.+9+2+1+2.+5+9+++9+4++++.+++15++1+6++10+++++++++2++1+10+2+28+59+12++++1+3+4+1+1+1+1+4+3++++++4+7+4+.+++++43+4+4++2+14+2+1++6+2+1+9+897016912
35SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov+1+4+3+.+1++2.++.+1+1+7.++12.+++2.+12.++2+7+++1+2+.+++1+1+1.+1++++++2++++++2+1+17+25.+++.+5+9+2++++12++1+3+++++2+4+1+13++1+1+1++1+2++11+6+3+1+++2++2+3866650403
30University of Warsaw: Kociumaka, Andrychowicz, Klimek++3+1..+2++1.++.++2.+.+5++1.+7.++3+20+1++2+1+1.+++6++1++1++1+29+1+5+3+7+1+2+8+2+3+5+2.+2+9++4.+1+5++1++3+5+1+1+2+1++++8++7++2+++5+1+2+1+19+1++1++6.+++826189634
14Moscow IPT The Sun: Chebanov, Mashrabov, Rukhovich+3.+2..+28+1+1.++1.+5+9+3+.+1++.+2+5+2+1+29++2+3++1.++.+2+1+14.+2+6+4+2+3+3+5+5+1++1+3+4+2+26.+7+1+2.+1+27.+++2+23+8++1++1+++10+4+.+1+3+1+1+22+10+3++2+8+2+4+2+12.++4+806337325
01Moscow SU ST: Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko++4+2++1+++.++.+1+1.++7+1++3.+6.++13+2+5+++2+.++.+1++.++2+19++14+++2+1.++2+10+2+9.+19+++..+4.+1+++3+20++2++4+1++2+8+.++6+8++1+1+4++10+2++1.+1+4+796291936
40NRU HSE Viral Team: Alipov, Kolupaev, Kouprin+2.+1+1+1+5.+1+.+.++1.++.+2+3++1.+2.++2+10+2+2+2+4+1.++1.++11+4.+3++32+1+7+++9+2+12+2+1+9+1+65..+5+3+..+3.+.++1+5+3+6+1+++3+2+1+.++8+1++13+8+2+.+5++2+1+2+12+1+4+1796469387
37SPb SU Canyon: Boykiy, Pyshkin, Sokolov+1.++.++.+1+.++1+1+..+1.+2.+.++2+11+++1++.++.+1++2.+1++8++1+++++++2+1+1+10..+++..+2.+1++++3++1+1+2++1+2+1+.+1+2+++++2+++++++4+2++2+785888598
21Saratov SU 1: Agapov, Fefer, Kudasov+.+1.+1+.+1+..+1+2.+1..+3++4.+10.+42++16+3+++1+3.+++1++.+++26+1++++2+2+1+2+1+2++21.++16+..+1+2++1++35+19++3+1+1+1+2+4+2+.+++2++++18++1+2+1+2+14+6.+1+1+775645589
61Zhukov Team: Gimadeev, Zhukov+.+1..+1+2..+.+++9++4.++++9.+.+++15+2+1+2+6+.+1+1.+16+1+.+8+.+1++++1+1.+++1+1+75..+1++.+8+.+++2+129+8+1+++1++2++14+1.++4+1++4+5+12++6+4+++3+2.+++17757816010
18Ural FU Orange: Dolgorukov, Schelkonogov, Soboleva+.+1..+1....+3+.++1..+3+2+++4.++1++++++.+1++2+8++3.+2+++8+12+2++++1+3+2+1+2+8..+4+1+1..+4.+1+++6+28++1+1+1++3++3+.+1+2++1+6++13++1+2++++2.++3+7657908611
15Moscow IPT Zzyzx: Smirnov, Tikhomirov+1.+4..+1+++3+.++8.++2..+2+4.+2.++++.++2.++1.++9.+6++28++5+1++4++1+1+1+9+6+2.+5++..+6.++3+2+14+9++++5++1+4++.++1+6+2+1+1+++6+3++++1++3+37459579412
08Kharkiv NU SobolevTeam: Sobolev, Sobolev+6.++1.+3++5..+.++1.++.+5+++.+10.+18++2+1++4+.+2+.++10+2.+25+.+1+3+++7+2.+2++3+1..+9++7+3....+++1.+5+1+++2+1+3++3+.+++2++3+2+57+.+29+3+++11.+2++47355724113
10Belarusian SU: Malevich, Udovichenko, Zhgirovskiy+3.++.+4++1.+.++5.+3..+3.+5..+1+4+14+1++++.+1+.+++6.++1+45+3.+2++10+1.+1++7+3+60.+++1...+7+.++1+8+++4+++1+16+5+1.++7+2++1+3+23+++3+1+1++6.+1+2+27255254114
24Moscow SU Trinity: Akhmedov, Ivanov, Shlyunkin++5+.+++2+...++1..+2..+3+3+3.+25+2+9+1.++2+2++.+2+.++29+2.++1+34+6+17+3+3+3+5.++2+1+13.++3+.+10+2.+1++..+1+1+++2+1++1+.++6+4+.+3+9++8+9+++.++5+17256466515
17Kiev NU BZFlags: Maksay, Tverdokhleb, Yedemskiy+.+.+1++..+..+1+2.+1..+4++10.+4.+8..++10+3+1.+2+1.++37..+3+1.+11.+++9++2++++4+30+5.+2++..+12+++++5++1++++2+2+6+.+++++1+6+137++9+3+1+2++6.++2+17151034316
22Saratov SU 2: Davtyan, Gusarov, Kudryashov+...+10......+++1..+2+8+15.+.+4+4+++1+7+1.+1+1.+1++4.++1.+3+4+++2++2+3+2++2...+3+7+..+37.+++.++1+1++++3+5+6+.++7+2+++1+21+++4++1+4+3.+2+9+6848895117
33SPb NRU ITMO 3: Kovsharov, Minaev, Vasiliev+.+...+....++..+3.+1++1..+3+2+2+3+2+1+4+1.++.++..+++5.++1+3+2+2.+1+4+1+40..+1++..++3+1+6+3++3+1++1+++1+.+3+1+2++4+2+4+.+2+2+1++1.+1+3+16647420218
16Novosibirsk SU: Beloshapko, Scherbina, Stenenko+2.+..+2.+....+1+14..+3..+4+1+2.+1.++3.+++2+1+.++1.+2+3+2.+5+.+5++2+1+.++4+1+4...+1+1+..+4.+++1+5+4+2+2+6+1+++2+3+.+1+19+5+.++2+..++2+2..++3+36554829019
07Kazakh-British TU: Almakhan, Aytbayev, Satylkhanov++6+3..+7.+4....+3...+9..+5.+3...+2+6+++3++.++.+2+6+1.+3+12..+8+8+1++++3+1+5+7...+3++..+.+1+2+2.+13+++1+++10.+3+..+5+4+.+17+20++1+3+2+2++1.++4.6355475420
39Petrozavodsk SU 1: Filyov, Ioffe, Shapovalov.+1..+6.+2....+1+4..+1..+5.+1....++6+++1++.++.+2+5+4.+1+.+.+1++++2+++3+13.+1++...+++3.+.+8++2++1++6+.++3+1+..+2++3+1++1..+1+2+26043287721
26Moscow SU Hamsters: Agulenko, Shapovalov, Zhukov+12.+3+2.+2+2+5...+2+6.+3+5..+3+23+5...+1+7+6+14.++..+6.+2+12.+2+9+6++21+1+1.++1+9..++1+7+5...+1.+5.+1+3++1+1+1+9.+.+3+47+78+.++6+2..+1++10+12.+3+5+6050865122
32SPb NRU ITMO 2: Demyanyuk, Komarov, Krotkov+6.+..+1.....+1+1..+2..+6+1+8...+8.+1++11+.+1+..+4..+1+5.+6.+2++2..+5+5+31..+5++2....++++19.++7+3++1+2+1+9+.+.+1+.+1+11+.+10+1+4+3+5.+1+16+85639911623
20Altai STU 1: Esipenko, Silin, Uvarov+10.+.......++2..+8..+11+10+5...+3.++++1+.+1+.+++17.+15+.+1+42.+1+3+1..+1+68+3..+2++11....+.+...+2+2+++2+16.+.++21++.+3+4+.+23+1+3+2..+1+85442623424
13Moscow IPT Ababahalamaha: Anurin, Dmitriev, Ostanin+1.+3.+1+4+..........+3+...+9+10++3+1+2+3.+1+1.+2+20+17.+4+3.+.+2+++1.+1+2.+6...+3.+1..+3.+.+1...+4+1+3+2+2.+20+1.+1+5++.++..+1+3+8..++1+5338225125
62Jakub Pachocki+1.++++++1.+.+2+1+3+2.++++3..+.+12.+4+4+...........+1.+..+2++.++2++1...+3+2+..+12.++1+1+1+9++3+4+1++2++.++3+2+++............5344344726
27Almaty IITU: Bolshakov, Kovalenko, Kutybaev+6....+4.....+10+....+5++.+2.+6+15++2+2++1.+1+.++1+1.+3+2.+8+4.+1.++6+11+4..+++1..+3.+.+..+3+9+2++1+2.+37+5..+20+4+.+2+..+1+2+.+1.5240092327
34SPb NRU ITMO 4: Bardashevich, Kucherenko, Vedernikov+5.+3+.+.+1...+3+13..+5..+16.+4...++1+38.+1+11+8+.+1+1.+1.+2.+3+1.++5++2+..+1+3...+2.+....+3.....+7+4++2+1+1+26+3.+13++3+.++..++3+5..+4+5241083528
19Nizhny Novgorod SU: Epifanov+.+.+2+++..+.++..+1.+1++1....+3++2+3+2+.++.+2+1+.+6+2...+8+.+4.+++1...+++...+++..+++1+1++2+.+.++2+1++11+4............5244239729
04Kaunas TU 1: Kusas, Ciakas, Mulevicius+8....+3+.....++1..+4..+6.+23...++1.++1.++6.++.+4+20..+6+1...+3+.+9..+2+11...+4++5....+.+1+7..+1+++2+9+1.+1.+5+31+3+1.++7++6.++3+8..+.+45143213830
23Izhevsk STU CynepMyTaHTbl: Burlakov, Gatin, Smirnov+1...+2......+1+1..+1..+5+1+9...+65+++1+1.+4+.+12+36..+18+3...+++13+..+1.+12..++2+....+.+1...+16+1+1++11..+.++8+4++4+1+.+2+4+1+4.++10+25035765631
11Belarusian SU Bronze team: Gritskevich, Kolesov, Nekrashevich+1.+1..++1+....+1..+..+.+1..+2.++1+2+5.+1+..+5..++1...++.+3..+1.+2+10..+5.+....+.+...+3+1+3++8.+6+.++3+3+.+4+9+..+2+2+1..+1+2+134936405532
09Samara SAU Teddy Bears: Dergunov, Glaschenko, Semushin+11+14+1...+5....+3+1.+2+7..+5.+11...+9+27.+4+2.++.++....++1..+4+8+1..+2.+11...+1++1..+67.+3....+2+3+1+++2+8.+1.++11+5+1.+1+..++1+1.++14936890233
03Perm SU Meerkats: Akimov, Osherov, Zayakin+1.+1.+3.+13....+....+3+...+2+.+8+.+2+1.++27+1.++8.+11+1++2+2..+1+65..++4+5....+2.+4...++1++1+1+1.+.++4+1+..+..+2+4+.+1+6+4836146534
29Jagiellonian Awakening: Adamek, Guspiel, Pamula.+..+6+1..+.+2+.+5+11..+4+2...+23..+4+6+7+4+1.+1+.+2++1.+1+3..+12++1....+++5..+++2+2...+1+1+1.+3+12+2+4++3+7.+..+4++.+1...........4840500135
02Moscow SU SG: Cherepanov, Dubinin, Sadkov+1.+..++2+..+.+1+14..+9..+2+11.+2.+28+18.+24+2.+3+.++.+14+.+2+1...++1+13+1.+4+3.+3...+3++2..+3.+1.+2...++2+1++..+..+++.+6...........4747171136
06Moscow AI 1: Belousov, Safronov, Zhuravlev+2.+........+....+4.+17....+7.++1+1+1.++.+8+11..+20+..+6+4+20+7..++1+3...+1+3+....+1.+...+25+++++.+.+3.+.+1+1+..++1+..+2+3+34631621437
25Moscow SU Acaso: Doykov, Korovin, Volnov+4....+4++2....+5.....+2.+9...+8..+.+4+4.++.+6.+2.+3+3...++1+..+6.+30...+6+1+6....+1.+.+3+1++2+3+5+30+2.+7+15++..+4+1..+3+3+1.+1.+64634513438
12Moscow IPT Lambda: Alsarmini, Gorshenin, Pimenov++10+........++32....+6.+19...+14.++1.+1+16.++.+2..++4..+1.+3+3+2+5...+3.+....+.+..+3+5+3+3++2..+.++14+3+...+1..++6.++17+14331267439
28University of Bucharest: Budau, Calancea, Stan............+3+.....+5++6.....+++++.+2+.++6+8.+2....+2.+1.++2++11...+1+2+...+.....++1+1+2+5+..+3+4+.....+3+1+10+5..+10.4031827140
41Ufa SATU TurtleCommander: Lezhankin, Mazgarov, Ripatti............+1+..+4..+5....+1..+.++2.++...+2+2...++1.+.+4.+1...++2+2....+....+7+3+1..+..++1+...+...+2++.+.3322057541
38SPb PhML #239: Krachun, Kuzmina, Philippov.+1+.........+1..+2.+6.+4..+12+11+14.+1+......+..+++12+4.+9.....+2....++2.....+++..+1.+1+.+..+31+..++2+32..+1.3325729442
64Surprise Team: Irzhavski, Pisarchik............++1....+4+1+4.+1.+1..+2+......................+5..+3+1....+...+2.+1++++2......................1916300243
05Petrozavodsk SU 2: Kukushkin, Podkopaev+1.+3....+2....+2......+5+4+.+1..+3..+1.+.++.........+1+2....+....+1.+3....+..............................1920377944
63Ivan Kazmenko...............................+4+.+3+............................+1.+1....+2+1++1.+3+...+..............136568545
65Bondarenko, Matov, Drozdov............++1.+..+2+4............................................+.+.+5.+1++++......................139728546
68Pigs and Hedgehogs: Bannykh, Gozman, Stankevich............++1..+..+1+2+2....+1++...................................................................911746847
69Petr Team: Kulikov, Mavrin............++1.+5.+3+1.............................................................................56854848
67Ural FU Stigius: Denis Dublennykh......................................................+8..+1.+.....................................31957449
 Submits160628021152223783143518110518967421955048205102297115030252218397102102118163125 72543512629815571211140277106221108922181076055122222287681102581281041031939237426639713412485319010290671461412486434763112065014212654642991927397154143536522811212871  
 Accepted3883612731232851015 4539313382747314212162337213645334142 434343534283404113271939433140182743293918444437455621746243919232843454445433228433364040432035293716223638382253730332678  
   
 Frozen                                                                                                  0  

List of all contests

Auto-refresh