All Tasks Contest, August 23 - September 02, 2013

Started at: 22.08.2013 23:59:38 MSK
Duration: 25.00:00
Will finish at: 16.09.2013 23:59:38 MSK
State: RUNNING 16540/36000
Last success: 10.17:31:56, team 10 - Kharkiv NU SobolevTeam: Sobolev, Sobolev, problem 0902H
Last submission: 10.18:15:09, team 07 - Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Krivonosov, problem 0902E
Last updated: 05.02.2014 17:14:44

IDTeam 0902A 0902B 0902C 0902D 0902E 0902F 0902G 0902H 0902I 0902J 0901A 0901B 0901C 0901D 0901E 0901F 0901G 0901H 0901I 0901J 0831A 0831B 0831C 0831D 0831E 0831F 0831G 0831H 0831I 0831J 0831K 0831L 0829A 0829B 0829C 0829D 0829E 0829F 0829G 0829H 0829I 0829J 0829K 0828A 0828B 0828C 0828D 0828E 0828F 0828G 0828H 0828I 0827A 0827B 0827C 0827D 0827E 0827F 0827G 0827H 0827I 0827J 0827K 0825A 0825B 0825C 0825D 0825E 0825F 0825G 0825H 0825I 0825J 0825K 0824A 0824B 0824C 0824D 0824E 0824F 0824G 0824H 0824I 0824J 0823A 0823B 0823C 0823D 0823E 0823F 0823G 0823H 0823I 0823J =TimeRank
09SPb NRU ITMO: Korotkevich+1+4.++++++++1+++++1++1+1+7++++1+1++++++1+1+2+1+2+1..++1+9+++++3+++++1+++++1++++4+2++++9+++3++2+++11+1+1+++1++1+1+++1++++++++++91781
24SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov+1.++1+++.+6+1++++++1++5+1++.+1+++1+++3+5+1+1+3++4+++3+++++++5+6+2+1+46++1+++2+1+++3+++1+2+12+1+2+1++2+1++9+1+1++1++++5+4+4+8+1+1+3+1++2+1++3+891722
26Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin+3..+1+1++1++4+1++++3++2.+++.++++1+1++1+1+1+8++15..+4+12+1++1++15.++4+7+++1+++++1+1+2+1++2+1+24+1++1+2+1+5++1+5+1+3+1++++5+9+2+6+1+++3+1++++1+2831723
25Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin+1..+.+++6.+3++1+1+1.+2+4+++++++2++++15+8+10++5++8...+33+++1+1++1+1+1+6++1++1+5+++1+10+14++1+4+25+1+1+1++4+++++12++++++1+25+2+5+1++7++1+2+1++3+2822424
15Ural FU 1: Merkuryev, Mukhametyanov, Krasnoselskikh...+1+11.+1..+8+5+1+5+1+1+1++.+4+++8+5++27++++6+1+6+1+10+2...+14+14+2+2++1+3+1+6+1++10+1+1++1+15+15+1+1+9+4+8+12+2+1++4+1+3+4+1+13+15+5+6++9+2+1+17+11+1+12+12+1+5+1+4+3+2++1+823645
10Kharkiv NU SobolevTeam: Sobolev, Sobolev.+6.+7+2+5++6+2+1+++++1+9+2+1.+2++++1++3+2+2+1++++1+1+...+16+6+++++1++++1++2+4+++5+3++..++26+1+2.+2+.+1+1+52+4++1++7++++13+2.+1++3+8+15++10+1+1+812446
27Moscow IPT Zzyzx: Krasnoperov, Smirnov, Tikhomirov+..++++.+++++1+2+.+2+1.+++.++4++3+1.+1+1++3+1..+1+1+1+1+2+2+1.+9+7.+1+1++1++2+1++2++1+16++++++++++++4+++2+2+1+4+8+2+3++2+8+1+3+4++1+781157
18SPb NRU ITMO 1: Minaev, Vasiliev...+1+2+2++2+.+1++1+1++.+1+.+++.+1+++1+++2+3+1++7+1....+3+++++6+1.+2+5.+++1++2+1++1.+.+2+2+13++++.+1++1++1+1+4+5+1+1+1++2.+4++++2+++1++77918
21Petrozavodsk SU 1: Filyov, Ioffe, Shapovalov...++1+2++8+3.++++2+1.+1+.+++.+6+++1+1+++3+5+1+3+..+1.+1++2++++13.+3+2+8+1+4++++7+3+..++1+2.+4.++2+1+++5+2++1+1+2+++1+3+3+4+++2+6+3+2+++1771299
13Saratov SU 1: Agapov, Chumachenko, Fefer...+...+3.+2++2+3+1+1.+3+1.+7+++6+++10++3++4++++2+...+6+++3+++3+15+8++1.++1+++7++3++45.+3+6+1++5+3++16+++6++1++2+1+2++11.+.+8++12+5+3+11++1.+7523710
06Moscow IPT The Sun: Chebanov, Mashrabov, Rukhovich..+2+.+2.+3.+.+3++.++8.++2+1++7+1+1++2+6+1+2+2....++3++8+++2.++10+6+1+1+2+.++1+2+2.+1+4++++++++++++8++1+27+1++14+++1++6++8+1++2++7315511
14Saratov SU 2: Gusarov, Kudryashov, Kudasov...+2+.+1..+++++2.+8+.+1+10+.++.+2+1+.+1+9++6++5...+1+++++8+22+3++.++2+1++8++1++6.+6+12+2+19++1+2++10++1+17+2+1+++1+3++5.+2+2+..+1+4+2++1+7219412
04Belarusian SU Bronze team: Gritskevich, Kolesov, Nekrashevich...+1+++.+1.+5+1.+1++9.++.+3+3+..+.++4+++++1+9...+18.+++2++9+3.+1+3.+++1+1+7+13+3+..+1+4+6.++5+2+3+46+2+1+1++1++1+10+7+++9.+7++5+2++4++1+17021813
23SPb SU Angry Muffin: Andreev, Karpov, Smykalov.+5.+3+2.+1.+..+++++1.+1+1+4++++1++3+1+3+1.+2+++2+2..+2+6.++1+2+1...+3++8+++++7++1++8.++++83+8++3+1.+1+.++4+1+1+1++..+++..+2++1.+46918214
12Novosibirsk SU: Beloshapko, Stenenko, Zaytsev.+3.+1.+.+3.+++4+1++3.+2+2.+9++1.+2+1.+2+.+5+5+1+17+4...+4+9++2++.+7.+2+15.+1+1+++12+3+1+...+13+3.+20+4+7+2.+5++4+1+++1+2++6.+5+1+1++4+3+4+1+4++11+16922615
07Nizhny Novgorod SU: Epifanov, Krivonosov.........+++2+1+2.+3+1.+2+.+1.++1+.+4+1++4+...+5++1+++1+2+12+3+4+.+++1+++1++3.++2.+3+6++2+5+2++9++++++++++++1++3+3+1+1++++689316
19SPb NRU ITMO 2: Demyanyuk, Komarov, Krotkov...+1+1.+1.++7.+++++5.+2+2..++...+3+2+..+11++14+1....+4++3++3.+18+38.++4+++4+6+2+2..++19+15.+4+2+4++10+++5+2+7++4+5+3+10+1+10+2+3+3++7+1+21+++1+4+6827717
02Kiev NU BZFlags: Nagin, Tverdokhleb, Yedemskiy+1..+1+4+++2++1+++++2+2+1+.+++++++.+1+1++4+....++1++1+1+.+++12++3++.+11+3+...+2+3.+2.+1+1.++++.++++1+1.+1.+1+.+1+1+3+++677018
32Moscow IPT Ababahalamaha: Babanin, Dmitriev, Ostanin...+1+1+.+2.+3++++.+1+1.+2.+.+.++4+.+1+5++2+1....+3+++3+1+12.++1+98++2+1+2.+3++2...+24++++1++++++1++3+1++6++..+12+11++9+1++4+1+1+7+36723719
29SPb SU is a ball: Gordeev, Sayfutdinov, Simonov.+5.+2++1++..+++3+1+3.+4+13.++2+..+.+1+1+.+24+3++3+1....+5++2++2+1.++1.++++.+1++1..+7+14.+2.+1+1.++.+2.++1+1+5+2..+14.+2+2+4+5+3+4+5+1+2+16415920
28SPb SU Canyon: Pyshkin, Ryazanov, Sokolov...+.+7.+..+1.+1+1+1.++6.+++.+2++1+1+2+.+1+1+++1..+++++1+1...+1.+1+3+++++...+5+4.+1++2+.++.+1+++++4+1+1.+10..++..+2+1++3+2617021
16Ural FU 2: Ageev, Borozdin, Kuchumov...++1.....+4.+3+1+.+1+7..++..+.+2+6+.+11+4++21+8.....+++++5+6..+13.+3+3++1.++1+...+13+8.+15+5+2+4.+1+2.+1+2+2++1+7+3..+14.+5++3+1+8+1+3+++25920422
30Moscow SU Acaso: Doykov, Korovin, Volnov...+3+1.+....+.+5+.+2+.+19++2..+.+5+3+.+2+25++18+....+1+24++1+31..+2+.+1++.+2+2+1...+4+19.+18..+6..+.+10+7+2+1+3+1+5..+1.+..+7+1+1.+5123623
05Moscow ISIS: Bulatov, Kofman, Krokhina...++1...+2..+.+.+9.+8+.++..+1.+1++.+4+13+1++10.....+2+21+1+2+3+82...++3+2.+6+2+1...+9+9.+4..+1..+.+3+4++1+++5..+2+...+1+5+1.+14922124
08NRU HSE Viral Team: Alipov, Kouprin..+1+2.+1.+..+.+2+..+3+13.+7+3+..+4.+13+.+4.++11+16.....+2+4++5+1+4.+1..+1++..+2++...+12+2.+5.+..+1+50+2..+3+9++4.+11..+....+4+2+34820825
31Moscow SU SG: Dubinin, Mokin, Sadkov.+4.+2++5+.+.++.++1+5.++3..............+++....+1++++3.....+4+3+1+1..++..+1+2+8+1.+2+2.++3.+1+2++++2..+..+1+4+2+.+476426
20SPb NRU ITMO 3: Garder, Kovsharov, Vedernikov..++2+2++13+..+1+1+...+..+..+1.++.+1+8.....++4++1......++1++1.++5+...+7+5.+5..+4..+1.+6.+1+6+2+8.....+..+4++1++214311227
11Altai STU: Golovin, Kazantsev, Kostin...+4.+1...++11+1..+4+4..+.+.+.+15+30++2+3.....++1++.....++2++1+2+2...+15.+3.+4+7.+2.+3..+3.+1....+...+2+3.+123713828
03Orel STU: Dobrikov, Gasilov, Yakovlev...+1.....+26.+4+1...+9..+1....+35.+.+43.++13.....+++2.....+6+8+...+1+23.....+15..+5..+.+31.+10+11+3+1+7....+.+7+.+13226429
01Kazakh-British TU: Dyussenaliev, Satybaldiev, Utkelbaev....+3......+1+1+1..+.......+1.+7+3+1+1....++5++3......+11+...+1........+.+.++4+1++4...+7+3....+275830
49Zhukov team: Zhukov, Gimadeev+..+1+++.++4+1++++2.++.+++.+++1+3++1++..............................................................251331
33Moscow SU Serenity: Kharitonov..........+15+4+1......+1.+..+9...+7..+6.......+3.........+5+..+++2...+.......+5.+6......+...+5.+1207032
48SPb SU Gassa: Kazmenko.+4..+14.....++++..................+1+3....+10.++2++7......+..........................................144133
50Petr team: Kulikov, Mavrin, Mitrichev..........+4+++++2+2++1..........................................................................9934
22Petrozavodsk SU 3: Alkin, Ermolin, Serkova....................+11.+...+1......+2............+8...........................+4........62635
51SPb NRU ITMO Niyaz: Nigmatullin...+2+4++2.....................................................................................4836
17Petrozavodsk SU 2: Gorodyskiy, Kukushkin, Podkopaev........................+.........+3.........+2.....+24.................................42937
 Submits3246510781525496605264904511752952582113581204537304857801389145531881785320912397171061225812050831192403675146220639841471281101017411929362561603031515073841145046204129925784138106848910115393114439265114105925462928597  
 Accepted77 2330162652461534223232265293232424305142814292433102825332830414121834313130221882223113131312515273330117142828112918242914233019312328312829291612258223219192028273120302038  
   
 Frozen                                                                                              0  

List of all contests

Auto-refresh