All Tasks Contest, January 27 - February 06, 2012

Started at: 26.01.2012 23:59:54 MSK
Duration: 25.00:00
Will finish at: 20.02.2012 23:59:54 MSK
State: RUNNING 15543/36000
Last success: 10.18:37:05, team 24 - Kiev NU BZFlags: Maksay, Tverdokhleb, Yedemskiy, problem 0206P
Last submission: 10.19:03:11, team 24 - Kiev NU BZFlags: Maksay, Tverdokhleb, Yedemskiy, problem 0128C
Last updated: 05.02.2014 17:14:43

IDTeam 0206A 0206B 0206C 0206D 0206E 0206F 0206G 0206H 0206I 0206J 0206K 0206L 0206M 0206N 0206O 0206P 0206Q 0206R 0205A 0205B 0205C 0205D 0205E 0205F 0205G 0205H 0205I 0205J 0204A 0204B 0204C 0204D 0204E 0204F 0204G 0204H 0204I 0204J 0202A 0202B 0202C 0202D 0202E 0202F 0202G 0202H 0202I 0202J 0202K 0201A 0201B 0201C 0201D 0201E 0201F 0201G 0201H 0201I 0201J 0131A 0131B 0131C 0131D 0131E 0131F 0131G 0131H 0131I 0131J 0129A 0129B 0129C 0129D 0129E 0129F 0129G 0129H 0129I 0129J 0128A 0128B 0128C 0128D 0128E 0128F 0128G 0128H 0128I 0128J 0128K 0127A 0127B 0127C 0127D 0127E 0127F 0127G 0127H 0127I 0127J =TimeRank
02NRU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin+++2+1++1++++3+++++++1+++1+++2++++3+1+.+1+1++1++2+1++2+++1+++1+5++5+1++2+1++++++1+1+22++1+6++++++++2++1+1+++6+1+2++4+++++1+1++++++3+2+1+2+1968104911
33Belarus DDTeam: Kopeliovich, Korotkevich, Udovichenko+.+1++3+1++1.++++++11++3++++1+++1+1++1+2++++2+++1+6++4++3+1++1+4+2+7+2+4++44.+++8+5++++2+3++13+8++6+1++4+++++1+1++1+6++13+1+5+1+2++1+2+2++1++++++2+1++2+6968736642
16University of Warsaw FORFITERS: Kulczynski, Pachocki, Smietanka+++++1+1++2+++++1+++++2+++1..+++5+++1+2++++2+++1++++1++2+6++2+1+17+1+++2+2++1++4++1+40+4+8+9+1++2+1+++2++1+2++1+6+26+3+5++++++6+3+4+1+++3+1+14+2+4+948019173
04Moscow SU ST: Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko+.++1+2+1+..+1.+2++1++++3++++++1++3+1+1+2++1.+8++1.++6+3++++23+1+2+2++2++2+1+1+2+5+19+1++++4++16+29+87+26+++2+1+2++1+1+++2++1+5+2+2++7+1++4++17+1++1+2++3+6+2+4+2+4938135194
81SPb SU: Kopeliovich, Petrov+1.++++++.+.++++++++++1+1++++2++1+13++1+1+17+5+1+2.+2+++++.+14++++++.++.+++1+++++17++14+2++++++++++++1++8+2+2++4+++4++++21+1++5+11+1+11+2+9+6938592365
01SPb SU SteelFrames: Andreev, Boykiy, Fondaratov+1.++2+7+++..+5.++++1++11+1+++++++1+1+2+2+.+4.+3+1+2+.+++11++11+2+8+1+1++1.+1++1+5+++1++7+2+5+2+5+2+11+++1+4+1++3+11++3++7+1+1+1+6++1+1++3+1+1+1++1+++1+3+1+20+4+3918081716
06Saratov SU 1: Agapov, Bondarenko, Fefer+.+++5++2..+2.+1+++.+.+++++2+++10++1.++1+..+1++++4+2+12+++32+1+1++3+1+70+3++3+18+10+1+1++2+5+2+83+11+11+22+10++8+4+++2+4+2+5+++1+19+2+9++9+1+++8+17+2+2+2++4+4+27+15+++907668567
21SPb SU Belka_Strelka_Koleso: Mukoseeva, Pyshkin, Suvorov+1.+++++1+.+.+5+2++1.+++2+6++++2+1++.++1+1.+1++1.+3.+1+1+5++7+1+1++++2.+4++6.+9+++2+1+3+2+7+9+3+2+1+++2++++2++++13++2+2++3++2+++2+1+2++2+1+1+1+3+3+10+3+3898324778
42SPb SU 4: Egorov, Granovskiy, Kunyavskiy+2.+3+1+4+1+1+..+5+++.+.++2+12+++3.+3+++5+1+1+.+1+4+.+1.+4++7++2+5+1++++12+++.+8+4++1+21+++4+31+2+4++1+2+2+3++3++2+2++1+3+8+1+3+1++++2+26+9++10+2+1+2+17+1+19+3+3+2887550989
24Kiev NU BZFlags: Maksay, Tverdokhleb, Yedemskiy+.++2+1++...+2++++8++++18++1+1.+5++.+1.+6.+2+2+3.+2+1+++3++5++1+1+1+2++14+12++8.+4+++1+2++1+1+2+7++++11+1+++4+2+5+1+++39+3+8+2+++2+1+2+1+8+2+++3+2++24+16+18678662210
07Ural FU Orange: Dolgorukov, Schelkonogov, Soboleva+.++.++...+++2+.+2++2+1++2..++.+2+1+2..+1+9.++2+1++2+5+2+1+5+4+43+1+4+4+1+2++3+3+2+1+2+2+2+10+7+15+4+++4+3+2++2++2+++1+5+11+10+4+1+4+++5+25+1+++4+2+3+2+3++3+1+28470731811
18Taurida NU Akai: Mangilyov, Milanin, Vints+5.+1+1+9++2..+++1+2++3+.++1++1+1++4.++4+8+1.+1.+10+5.+1+1+1+1.++4.+1+1++1++8+++11+1++2+17+++41+1+6.++1+4+1+1+++16++++17+1+5+.+1.++1+3+3+11+++1++1+1+13+3+2++38370312212
19Moscow SU T@pirenock: Evstropov, Ivlev, Pyaderkin+.+1+.++1....+5+1+++++++2+1+.+1+4++22+.+++2+4.++3++26++11+26+1+2+1+5+1..++2+4+17+1++1+5+4+7+21+14+16.++1++5++++2+1+1+2++2+24+8++6.+3++7+1+69+2++1+++2+6+4+1+14+168371765213
49MSU CMC Room 315: Artyukhin, Ignatyev, Paramonov+4.+1+1+9++3...+6.++++.++2+1+++2.++3++2.+14..+4+5.++2+1+7+8+1+2++6+7++7+2..++1.+15+++4+32+3+3+69+1+23+++2+6+1+1+3+8+3+1+1+16+3+2+4+5++8+++4+1+5+2++8+1+3+7+3+1+9+28+38375188114
05Moscow IPT Waterogers: Gimadeev, Dlougach, Shishkin+1.++1+1++..+5+2++1++.+1.++1+6+1++1.+25++.+++1.+5+4+3.++++5+3+.++2+5++2++7+1+3++2+++4+10++8.+10..++1+4++3++1+19++++1+1+1+2+26+.+2++3..+1+3+1++3+1+5.+1++18271134115
25Belarusian SU 1: Bogdanov, Pisarchik, Sobol+1.+++2++..+1..+4+++1+++1+++++5+16+2+.+++4.+++1.++7+3+3+..+6+3++13+2+++5.+2++++10+4+2.+21.+5+1++1+1+1+5+1.+2+8+6+4+3+21++6+.+2++3+20+1+13+++++17+7+++8178216616
22Moscow IPT The Sun: Chebanov, Rukhovich, Smirnov+.++1+2+++7....+++3.+1.+++12+1++2.+++4+3.+2.+3+7..+++1+1.+.+3++3++3+4+5+1.+14++3+4+18+1+1.+48+10+9+1+++1+2+1+1+1+1+2+2+4+30+1+8+2+20+3+2+2++2+5+3+3++3+3+8+6+8+1+38069110517
82Kopeliovich, Zhukov+1.+3++++6..+3.+2+1++1+1+1+1++++++++++.+2+3+7.+2+1+3.++1++5+5+..++1++3+2+6.+1+3.+28++++1+5+++14+17+9+1++2+1++++3++3++1+5..+1.+1++2..+++4+++.+11+118072013818
23Saratov SU 2: Kuznetsov, Matov, Rakhov+.++++.+2.+1+1++1.+1+5+++1++++4+3++.+5.+2..+1+7.+.+1+1.+..+4+3+1+12+.+28++2.+18+++1+1+1+7.+35...+++5+1+++19++3+++1+11+3+13++5+1++1+8+21++2+3+++13+7+3+38+3+7964343519
08Nizhny Novgorod SU 3.50: Lyulkov, Shmelev, Vadimov+2.++.++1+3..+++++7+1.+1+2+1++++1.+1+.+1.+2..++5.+1.+4+2.++4+1+19+4+17+..++2.+16+1+2++40+9+5.+12+1.++2+1+++1+1+3+1++1.+17+1..+1.+++3+1.+2+3+7++6.+9.+10+5+27365659920
35SPb SU Tortik: Belous, Sokolov, Udalov+.+++3+1+1.....++1+.+.++4+8+++..++1.+.+2.+2+5+2.+1.+2+5.+3...+4+3+5+.++.+7+1++1+3+1+15++17+++3+23++1+1+1+1++.++30..+1.++1+5+33.+2+1+6+6+3+1+2+1+5+1+97161713121
14Belarusian SUIR: Berezhnov, Bryukov, Ropan+.+3+1.++1.....+1++2.++++1+++1..++...+..+13+1.+++2.+.+1.+1+1+6+..++4+6+16++1++23+1++19+4.+++1+1+1++1.++1+.+4+2+5.+1.+++8+5+++8+5++++8+15+2++7166491522
40NRU ITMO 3: Demyanyuk, Ermilov, Vasilyev+.+2++14++.....+1++1.++2+1+1++..+1+1...+3.+4+3.+1+8+14+8.+..+7+++14+.+1+.++1+2.+..+37+25.+2+5+12+13+1++1.++2+2.+28+28+13.+.+++1+.+15+25+4+1+1+1+5+2+2+15+56760642523
36Nizhny Novgorod SU 1: Epifanov+.++2+8++2..+.+2+++1++.+1+1+1+1++..++.+.+1.+8+.+1.+5+1.+...+2+1++..++1+2+2+++1+1..+4+1.+++4++++1+8+1++1.+...+1.+2++.+2+1+4++2+1...+5+16761174624
34Moscow SU 04: Kuzmin, Mazurik, Permin+2.+1+2+3++3.....+1++1++1.++10+3+1++..++.+.+12..++4.+.+1+1.++5+2+++12+1..+2+3.+1++8+13+3+...+1++1+3+1+3+1.+4+5+4.+9+9..+++++1..+3++1+1+1+1+8.+1+16761584125
43Tokyo Kroliki: Hosaka, Soejima+.+1+2+1++1..+2++++++++6+2++1+..++..........+7+1.+1.++11.++2+1.+1++3.++++2+3+1+..++2+2+++++++1+1+6+1+4.+6+.+2++2.+++1+3+1..++6+6653237826
44Kharkiv NU SobolevTeam: Sobolev, Sobolev+.++.++....+8+++.+3.++1+++1+.+2+++2+2.+1.+12.+3.++1.+..+10+1+3+28+..++.+19++1+1+8+1+5+12.+++.+3++4+6+1++13+1..+1.+++2+20.+2+4+3++16.+14.+7+6658326027
47Ural FU Unity 2D: Dublennykh, Mukhametianov...................+.......+.++1+2..+1+5.+1.+1++18++5+4+6+2+1.++3++1.+1+3+++++2.+4+16+1+7+++3+2+++9++1+2+14+2+17++11+1++++2++2+1++1++1+2+8+8+8+5+66544026028
28Kazakh-British TU: Almakhan, Aytbayev, Satylkhanov+1.+++2++.....+1++1.+++1.++..+3+..+11.+2+7+11.++7++8.+1.+3+2+1+18+..++1..++2+2++.+.+2++4+8++1+3+1++1+1++4+..+1.+1++1+.++4+1+8+8+23..+1+56557233329
20NRU ITMO 2: Aksenov, Komarov, Mayorov+1.+++5++5...++++1.++3+1++2+++1..++1...+5.++3.+1.+2+1+37+.+12.+5++4+1..++10.+2++3.+3+..+28..+1++2.+++.++10+1.+19..++1+1++2.++8+3+.+12+4.+5+126459065730
03SPb AU Pystsch Pystsch Pystsch: Gladkih, Kopeliovich, Lazarev+2.+1+.++1.....+++1.+6.++1+24++.....+...+8+8.+1.+34+20.+....+1+27+2..++1..++1+7+2+6+.+33+20.+2++1+11+++1+56++23+1.+5+36..+.+1++14+5.+2+10+4++9+27++1+2+36252236331
13Volgograd STU team3k: Agafonov, Chalyshev, Zhorin+1.++1.+1+4..+2+1++.+++2+1+...+1+...+...+23.+.+1+7.+....++17+.+3+..++11+3+1+1..+16+125.+++9+3+3++3.+2+1+.+3+13..+3.+3+1+3+4.+++1++1+39+3+3.+1+56154053332
46Moscow IPT Lambda: Gorshenin, Kondakova, Pimenov+4.+++2++..+3.+++1+4..+++4+1++..+3+4.+1.+8....+.+8+1.+.+3..+1..++3.+3+1+4++4..+1+16+7++2+4+3+12+..++2+1+21+7.....+2++1+11.+3+3+2++11.+1.+6+16053428333
38Belarusian SU 2: Gritskevich, Kalinnikov, Kolesov+2.++.++1.....+++2+1++3+++1+1+..++......+1.+.+3+5.+...+5++.++.+25++++5++1.+12+7.++++1+1++2.++3+.+1+12.+1.++2+5+11.+.++.+..++6054543334
31Moscow IPT dot.COM: Mashrabov, Osipov, Tsygler+1.+3++2+1.....+5++3...+1+5+1++3+1...+...+14.++6+2.+1.+4+23.+1.+.+27+1.+..+1+13..++4+...+6+2.++1+5+1+3++1.+2+3++21+23..+12.+++6+8.+1+12+5+3+5.+19.+3+1+66054836735
39Moscow SU SG: Dubinin, Mokin, Sadkov+1.++1+4+1.....+++++.+1++7+1++2..++2+4+.+.++4+2.+.+2+3.+..+.++7+.+1..+1++1+1.+.+2...++3+1+2+..++3+1.+1...+.+++1.+++4+2+..+2+15952201436
51NRU ITMO 4: Chuprikov, Garifullin, Shevchenko+5.+1+2.+.....+++.+1.++1+13++2+...+2...+..+2+4.+.+1+2+14+2...+7.+1.++3.+++2++.+3..+++11+2+5+8+1+3+13+.+9.+5+1.+2++1+.++3..+16.+23++28+19+125854040737
10Tomsk SU Slik: Afanasyev, Kolupaev, Kouprin+2.+2+1++2.....++1++6+1+2+1+++.+2+..+...+2.+3.+1.+3+4..+2+.+2..+1+..++2+.++.+11+.++1+2+3+4++1..+11+2.....++2+++5.+1++.+4+.+27+15648284438
50Petrozavodsk SU Ioffe: Ioffe, Mukhametianov+.+1+2++....+++++1+++1+4++...++2.+.+2..+1+1.+.+4+6.+...+4++..++1..++2+3.+1..+2+2..++1+.+..++3+.+.....++1..+++1+++.+3..+1+35653224239
37Moscow IPT KeyValuePair: Akolzin, Verkhoglyadov+.++2.+.....+2++1.+.+.+1+2+..+10+...+2.+1.+.+10..+...+2+1+4..++4.+2++3+9..+59...+4+14+3+15++2+21+3+7+.+9...+9++8+9.+2+26++4+10+15+5+6+9+7.5444436240
32Ural FU Grisha IMC: Krasnoselskikh, Merkuriev, Mukhametianov+.+2+1.++1....++3+2.+.+6++1+11..+1..+...+3+1.+.+12+5.+.++11.++3+1..+4.++2+3+10+..+14...+2+5+4++5.+1+5+5.+2..+3+4++1+5.+1.++1..+8+1+12+45448478841
30Moscow SU Pushkin: Cherepanov, Kharitonov, Melnikov..................++2+8+++1..+1+1...+3..+4.+.+2+5.+..++.++28.++1.+9++2++14++2+12...+1+2+3+4+1+.+1+6+2.+1.+4.+.+++3+12.+2+20+2++3+3+8.+4+135337681942
29Moscow AI #1: Belousov, Safronov, Zhuravlev+.+1+.+.....+3+2+.+.+1++6++1...+11......+14..+4.+22+4.+4..+1.+.+2..+..++3+1++.+1.+2+1+1+2+3+4+3+6++1+.+6...+.+1++3+4.+3+2.+6+3+32+2.+30.5346211643
26Novosibirsk SU: Beloshapko, Scherbina+2.++2.++....+1++....+2.+1+1+1+..++......+6+1.+4.+4.++4...+1+10+1..++.+2++1.+1..+9+21..+1+1.+++.++7+2.+6+5....+2++4..++2+2++9+8.+1.+1.5347138444
17Petrozavodsk SU Quite OK: Basunkov, Fedulin, Filippov+.+++2+.....+2++1.+1+2++++++.+3+...+..++.+.+++15+..++1+8+3..+..+2++10.+..+10+4++.+++.+1+1+.+4....+1++..+1...+5.+25..+45350879045
09Ufa SATU TurtleCommander: Lezhankin, Mazgarov, Ripatti.+1+.++4....+3+.+.+2.+++2++2+..++......+.+2+11.+....+2.+1..+1+5..+++18+2......+3+2+3+++4+5+3.+5+6..+3.+1++6.+1+..++++4++1+2.5142071546
45Perm SU: Akimov+1.++3.+1......+2.....+.++...+14..........+4.+20+1.+.....+6..+1+2.+1+4+1++4..+26..++2+6+3+1++.+4+7+.+5+++++2+1+1+++1+2+.+..+8+5.+5.4944720647
27Samara SAU Teddy Bears: Dergunov, Glaschenko, Semushin+1.+7+1+1+....+1+1++.+2.+1+1+6+++3..+1+1.+.+2..+1.+.+4+9.+....+1.+1..+1+2.++10++2+1+1.+2..++...+2.+3+1+2......+9+.+....++1.+16.+5.4948358848
12Altai STU 1: Esipenko, Silin, Uvarov+2.++1+++.....+2++1+2.+1+1.+1+...++......+8.+7+4+2.+6...+4++.++5..+2.+2..+..++++..+2+1+2..+2..+++2+6.+.++1+4....+4642296849
11Udmurt SU: Abizyaev, Kibardin, Urbanovich+.+2+1.++3+...+1++.+1+3+2++1++..+2+..+4+........+1.....+1..++6..+2+++++++++++2.+1...+2+1+.....+3.+1++..+..+.....4644432450
48MIT: Levin, Tzamos, Zlateski+4.+2+1+3++1+++3+1++++2+1+8+2+2+..+25+1...+3..+4+13.+.+21+21.+3...++20.+.+1...+4+8..+10...+5.+1.++2.++......................4147598951
15University of Latvia: Kalinicenko, Vilcins, Vihrovs+4.++.+.....+1+++.++2++1+3+...+......+.+3.+..+2.+.+.+++5+4+1++.....+4.+...+4.+4.+...+.++..+1+2..+3.....3936142052
41Petrozavodsk School: Martynov, Voronetskiy+2.+1+3.+4......+2.+1....++2+2...+3........+7...+....+3.+1..+...+6+.+4......+1......+1.......................2022547853
83Mitrichev, Kulikov.....................................................................+3++1+1+2++3+1+1+1.++1+1.+1+1+1.+..........175092454
87Pigs and Hedgehogs: Gozman, Ioffe, Stankevich.....................................................................+1+++++++1+2.....................93249055
85Aktanorovich, Tolstikau..................................................................................+2.+++1..+3..........51081756
 Submits1162929216968105423135357492558210874117761022737579813197146811095943195286120321435107632872432068210715114117913336710028010274182683641011351593451649852770152121978942072101387810424311523011114227657110415114395114642013301951382611398221020244521922934720216051  
 Accepted501515127514410 147245147491745145147445252451218474810321341318414135115504820531724273949355311155248103253494841503216483019415348455151482752535525493524214618535350372151433948483039373047433617  
   
 Frozen                                                                                                    0  

List of all contests

Auto-refresh