All Tasks Contest, August 26 - September 5, 2011

Started at: 26.08.2011 00:00:00 MSK
Duration: 11.00:00
Will finish at: 06.09.2011 00:00:00 MSK
State: OVER (FROZEN)
Last success: 10.22:00:04, team 31 - SPb SU Wisekey: Belous, Nenashev, Sokolov, problem 0827D
Last submission: 10.23:58:43, team 53 - SPb AU: Gladkikh, problem 0905C
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam 0826A 0826B 0826C 0826D 0826E 0826F 0826G 0826H 0826I 0826J 0826K 0826L 0827A 0827B 0827C 0827D 0827E 0827F 0827G 0827H 0827I 0827J 0827K 0828A 0828B 0828C 0828D 0828E 0828F 0828G 0828H 0828I 0828J 0828K 0830A 0830B 0830C 0830D 0830E 0830F 0830G 0830H 0830I 0830J 0831A 0831B 0831C 0831D 0831E 0831F 0831G 0831H 0831I 0831J 0831K 0901A 0901B 0901C 0901D 0901E 0901F 0901G 0901H 0901I 0901J 0903A 0903B 0903C 0903D 0903E 0903F 0903G 0903H 0903I 0903J 0903K 0904A 0904B 0904C 0904D 0904E 0904F 0904G 0904H 0904I 0905A 0905B 0905C 0905D 0905E 0905F 0905G 0905H 0905I 0905J =TimeRank
02SPbSU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin+1++++2+1++1+1++3+++++++1+1+++6+.++++1+28+3+1++++20+8+9+1+++23++1+1+++++1+++1+1++1+1++2++++1++13+1+4+1++9++1+4+8++1+1+12+++++1+11+2+2+1+4.+.+.886965771
38SPb SU 2: Andreev, Bulychev, Smykalov+2+8.+2+3+1+3+19+14+1++1+1++1.+++1+4++1+5+14+114++1++2.+2+1+1+1+2+9+11+++3+2.+1+3+10+1+45+++++2+1++1+4+3+3+10++++++14+2+1+3+3+5+7.+++3+8+1+6++++7+2..++1+1+1++9+4.+.867156892
35Kharkiv United: Dzhulgakov, Sobolev, Sobolev+5+2+++++15+1+++6+++3.+++1+6+++2+1++1+++++++++2+1+4+1+2++1+4++3+1++2++3++++5+++++1++++2+++.+1+++13+++3+++++1++2+.++2+++2+.+.856637973
22Ural SU Orange: Dolgorukov, Schelkonogov, Soboleva+5++++9+1++4+6+++++1+6.+1++3+9+1+4+5+7.++4++1.+5++1+2+2+4+8+2+1++1+4+1+14++3+++3+++4+7+++3++2+4+6+++1+1+13+10++1+2.+3.+5+1+4++1.+2++1++1.+6.+1+1+.+.+.836967154
03Moscow SU ST: Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko+6+1.++1++1+12+12+12++2++1+1.+1++3+++++3.+10++2+1.+2+2+2++6+12+21+1+1+7.++2+1+1.+++2+1++1+++2+1++3+1+1+1+++9+1+1.++5+1.+1+1+2++++1++3+.+++1++1+1+++826653435
24Moscow SU T@pirenock: Evstropov, Ivlev, Pyaderkin+10+4.+2+18+2+1+7+3+11++2++3+.+1+3+3+4++2+11+27.+1+7++1.+2++2+1+2+50+3.+3+8.++8+2+2+8+1+6++1++11+1++2+1+27+1+1++2+++5+3.+9+2+5+2.+1+1+1.+6.+1++6+3+3..++++3.+1.776234706
05Saratov SU 1: Agapov, Bondarenko, Fefer+28+14.++1+8++6+46+4++1+1++.++++6+2+1+15+6.+1+2+.+2++++3+44+3+7+1+3+1+33+1+2+1+30.++2+2+2+6+28++++1+22+28+++1+1+++..+6+8+8..+1+3+1+3+1++2++.+.+1.+1.+1.765994987
04Moscow IPT Waterogers: Dlougach, Gimadeev, Shishkin.+.++13++1+5+1+12+1+2++11+7.+1++.+++1+5.+7+7+10+.+9++3+3+2+18+15++6+2.++5++3+16++3++1+1+3+1++1+3+.+2+++++7+1.+.+.+1+1++2+5.+28+++4+1..+1+2.+2+1.+2.++2766038448
47Moscow Team: Krasnoperov, Popelyshev, Serbinenko..+++1++8+4+5+1++++++2+5+++2+++1.+2++2.+1+++1+1..+21+1+5..+1+3+1.++3+2+++1+++3+1.+4+3+++1+.+2++1+4++6.+8+1+2+1+.+5+2+3+1+1..+2.+1+.+.+.725460859
28Belarus SU To Be Announced...: Bogdanov, Pisarchik, Sobol+15..++6+5++7+4+4++1+++2.++7++1++2+2+2.++2+1+.+4++4+1+2+8+6.++3.+4+2+11+2+8.+1++++1++1+++1+4++1++++18+1..+2.+9.+1+.+1+1.+++++1..+3.+2.+.+.7257141610
45Nizhny Novgorod SU 2: Lyulkov, Shmelev, Vadimov+10.+1+12+8+.+21++1.+2+9+2.+2+2+4+++.+4.+5.++.++.++2..+25+1+12..+2+1.+.+2+4+4++3+5+1++2+2++25++1++++2+.+1.+3.+2++2+21+1.+++3+1+1.++3+++1+1.+.6958494711
29Kiev NU The Camomile: Korotkov, Palamarchuk[, Tverdokhleb]..+2+11++1+7+19+4+8+6++1+17.+18++13+2+1+1++++++++++1++1..+5+..+4+1++2.++4+1+2+1+6++3+1+2.+3+1++++.+2+.+3.+.+4+.+10+4.+11++1++2...+2...+3.+1.6856407812
21SPbSU ITMO 2: Komarov, Mayorov, Melnikov+9..++1+2++6+++1+1+1+2..++++2+2+.+1.+1++4+2.+1++++.+11.+2.+3.+1++5+6.++8+14+1+2+1++1++8+3+1++1+++4+.+2++2.+4+4..+5.+2+1+1+2+1.....+.+4.+3.6750296913
01SPb SU 4: Egorov, Granovskiy, Kunyavskiy..++4+4++10++4++3+++.+1++++..+3.+1.++1.+1++1++1.+11.++2..++.+.+++6++3++1++1+13++1++++.+3..+9.+.+68+4.++1.++1+1+1+2..++6+1+2+.+3.+.6755475614
06Ural SU Psych Up: Fominykh, Rubinchik, Mukhametianov+10.+2+19+1+2++10+1++3+1++2.+7+13+1+++9+24.+2+10+17+1.+43+1++2+17+12+8+1+3+32+3.++8+10+.++1++5++++1+3+2.+6+2+1++++16+5..+3.+12.+4+2..+2.+4+++........+.6758024915
10Tomsk SU Slik: Afanasyev, Chadnov, Kolupaev+++++++++++2+++1+.++6+7+4+++3+5.+8+9+4+3.+7+.+1+1+2..++3+4+1+3+5.+1.++2+5++3.+1+++5.+1+3++++...+5....+7..+2.+++1++1....+++4.+1.6649080916
19SPb SU Wok: Boykiy, Fondaratov, Volkov..+.+++4+12+++4++++2++4+3+2+2..+1.++5+.+1+.++.+4+5++..++4.+3.++++.+1+2+27+.+1+1++1++1.+7..+5.+2.++7..+.+1++1++..++1.++.+.+.6353870317
14Petrozavodsk SU Quite OK: Basunkov, Fedulin, Filippov.+.++11+2++6+28+5+2+17+++18.++6+.+1++11+10.+5.+++7++1++6.+22.+1+9+6.+2+16++1.+1+8+3+1+3.+1++1+2+3+2+5++1+1++11..+5......+.++++1+13......+.+.6247946118
26SPbSU ITMO 3: Aksenov, Demyanyuk, Vasilyev+18..+.+21+4+8+37+3++44+++3.+1++2.+16++8.+1.+4+4.+4++++9.+34.++8+41.+12+11+6+8.++18+12+..+9++21+5.+1+5+1+1++.+6..+.+5.+2.+4+3.+21+.+2+6..++4.+10....+.6248272219
27Perm SU 2: Akimov, Osherov, Zayakin..+++8+2+13+13+16+++4++3.++19+1+3+2+1+8+22.+.+3+.+11++4+++7.+1+5+23+2++35+12+2.+1++1.+++1+.+14+10++2+++5+14..+3...+4..+1.+9+.+....+1.+1..+1.+.6250928120
31SPb SU Wisekey: Belous, Nenashev, Sokolov+6..+1.+9+1+7+1++1+1++1+5+.+1+3+.+2.+2+11++.+7+1.+1+.+.+1+.++8+5+9.+++11+..++1+7+.+5.+3+1++.+.+6.++..+5.+1+.+1..++1+1++1.+1.+.6049894221
17Volgograd STU team3k: Agafonov, Chalyshev, Zhorin+24..+.+9++22+3+2++42+1++3.+1+4+17.+20++18+4.+.+2+4.+.+3+4+7+42.+3+4+5.+3+4.+1.++14.+2+6+4+1+++2.+18++1++1+1.+5..+3.+14..+2..+2.+25.+4+.+1..+.+6.+.6051890822
25Saratov SU 3: Davtyan, Kholkin, Kudryashov..++2+6+2..+3++7++3+6.+++++++9+20.+2.+1+.+6+.++9..++..+5+1+8.+++6+1+5+2+1+1+1++11+2+1+++++6+3..+5+11.....+1.+++1++18.......+1.+.5945102323
07Nizhny Novgorod SU 1: Epifanov...+.+.+6++.+++.++11+2+1++2...+.+2+.+4+1.+3+1...+..+2+12+1+6.++++1+.++1+1+1..++++++6+1..+6.+.++1+1+1.+1++2++..+.+++2+4.+.5949709824
08Novosibirsk SU: Scherbina, Vasilevskiy, Zaytsev..+16++7+4+8+2+5+5++3+6.+2+4.++.+14.+2.+9+1.+1+1.+2+3+59.+2+1..+5+5.+1.++15.++7+4++++2+10+22+3++++...+3.+6.+2+12..+.+15+2+2++5....+1+1+3..+.5950276625
30Moscow IPT Lambda: Dovgal, Gorshenin, Pimenov+1..+5.+2+1+8+24+3+23+++5.++8+7.+21.+27.+11.+8+3.+3+1.+1+25+28+31++6+8+9+1.+1.++2+18+1..+1+1+5+..++++2+11+24+2..+43.+.+.+2+3.+2.+2....+2+4+2..+2.5746890226
37Tomsk PU Borsch Eat!: Alipov, Khaustov, Pukhlyakova++++++++++2++++2+.+2+5+.+11+++36.+2.+2+.+3+.+...+4...+24....+++1++8++1++2..++++1+.+1..+1....+7.+5..+1.+3+27..+.+1.+2.+.5536230827
15Taurida NU Akai: Mangilyov, Milanin, Vints...++7++1++31++10++..++++2..+2.+1++.+2+.+2..........+.++15+4+1++1+1+1++.+16+3++++++2..+2+22+1..+1..+.+2++++21..+1+2.+3.+1.+1.5545156828
39Moscow SU moscow04: Kuzmin, Mazurik, Permin..++1++12+2+1+3++..+3+++1...+14.+1.+4+.++.++2...+..++1+8+3.++3.++13.+1++1+1+4.+16++++.+3..+.+10.+2+..+2.+6++1+.....+3...+.5238741629
36MSU CMC Room 315: Artyukhin, Ignatyev, Paramonov+32..+1+1.+3+2+17+10+6.++3+1.++...+.+4.+5.++2.+4+.++..++..+2+15.+5.+..+2+.+++1+1.+1+++++1+11++.+...+1..+.+8++5.+....+4...+.5243312330
20Moscow SU Pushkin: Kharitonov, Melnikov+2..++2+15+1.+26+2+.+++6.+1.+24++3++19.+1.+13+.+6+.+3+2+2..+++2.+2+3.+9.++1.+2.+1++3+3...++1++.+2..+1.+3..+4..+1.+2.+2.......+1.+.5137235031
18Moscow IPT The Sun: Akolzin, Chebanov, Rukhovich..+2..+.+.++..++3..+3+..++2.+6+.++3.+2.+3+5..++3+1+2.+1+3+6++1.++1+7+..+++++.+3.+3+6+6....+.+2+1++3...++1++2.+2.+.5143617032
42Kazakh-British TU RANDOM_SHUFFLE: Aldan, Utkelbaev..+.+7+1+2+14+6+4+1++1+2.+1+++1+++7+18.+3.++3.+6+1+++1+8..+15+8..+3+13.+1.++2+2+11.+++8+5..++++....+14.+1.....+7..+3.+3.............5034251333
23Petrozavodsk SU 4: Filev, Ioffe, Pyatin+2..+.+6+.+2+1.++1+7.+3.+3.+3++20.+.++1.+4+.++4...+3...+4+4+1+5.+1++3+6..+1+1.+3..+1+++3+3.+10..+9.+1.+..+.+3++++.......+..4938186034
13SPb AU The Smoking GNU: Davydov, Oparin, Timofeev+5..+.+.+.+.+8.++1..+9..+4.+4..+1..+.+1+1.+.++3..+3.+2+1.+.+4+2+1+7++++.+2++1++++1..+.+3.+2.+1+5..+2+2++1.....+1..+1.4840905135
16Kazakh-British TU Tornado: Aytbaev, Almakhan, Satylkhanov..+6+13+2..+1+5+++3.+2.++5.+10.+.+2+1.+3+14.++2..+1...+17+15+16+5.+3+3.+1+2.+1+1+1+..++1++2+1....+14.+2.....+1.+2.+1............4231263336
33SPbSU ITMO 4: Aleksandrov, Kazakov, Sergushichev..+1..+8..+20.+..+1....+.+9.+..+..+4.+2+1...+2+7..+1..+2.+2+1.+2++2+1+1+4+.++3++++1.+1..+2..++2.+3+3.+6..+1........+.4033673737
12Samara SAU Bugs Craft: Dergunov, Glaschenko, Semushin...+1..+2+4+9+2+9+1.+.+3++3.+3....+3..+1..+.+1+5...+3+5..+..+.+..++1.+4+1+13+...++6++.+4..+2...+8....++3.....+1..+.3929715338
34Moscow IPT Chupa_Chups: Kondakova, Krasnoperov, Taran..+1.+.+.+1.+...+...+1+3.+2.+10..+..+1.+1+1..+2+2..+3..+.+..+1+3.+3+5+2...++++.+5..+4.+6..+1+5.+.+5.+1+4.....+2...+2.3930712039
41Altai STU: Esipenko, Silin, Uvarov...+4.+1+10..+.++2..+++3..+5.+..+1.+7+1.++3...+2...+..+.+1.+2+.+8+1++1..+3+++.........+1.+.++.....+3+..+1.3727502040
11Udmurt SU: Abizyaev, Urbanovich..+4.+19+...+5.+..+4+4..+5+.+8.+7.+6+1..+1.++1..+5...+17....+1+8+3..+4+.+12...++7++............+1.+.+...+3.+1.+.+3.3526670541
09Orel STU #Raz: Smolyakov, Tarasov, Vetrov...+15..+26...+9.+1...+4...........+4..+1.+1....+22...+11...+9..+2..++1.....+6+2+1....+15.......+10..............+11.2015304042
32Orel STU #Null: Dobrikov, Korolev, Yakovlev.+9......+2.+7...+5...........+1..+..+12..+9....+6.....+1+.....+2.+3...+........................+1.1510669343
49Ural SU Stigius: Dublennykh..+1...............................+1...++4..+2+4...........+1+1..+1++++1..+............................1412486844
51Saratov SU Retired: Bondarenko, Matov.......................................................+3+.+4+++++.+5..+2+2..+.+1...................1313635145
50SPb SU Gassa: Kazmenko...............................................+7........+5...++4+2+4............+.+++4++...+3......1315355546
52Pigs, Hedgehogs and Petr: Mitrichev, Stankevich.................................................................+1..+++1+2.+1.........+3+2+2++..+1.1216390947
44Moscow IPT Connector: Krasnoperov........................+11..+3..+1.+5...........++12.+3..+2+1........................................95512948
46Petrozavodsk School: Ivanov, Martynov, Voronetskiy..............................+1.+2...........+....+..+7.....++2................+1......+9.98191249
43ETH Zurich: Serbinenko............+..+2...+3..+24.+1..+1..+.+5.............................................................82554650
53SPb AU: Gladkikh............................................................................+5....+.......+6.+3.45799551
48Orel STU Retired: Kouprin, Vetrov...+2.+...+....................................................................................3299952
40Petrozavodsk SU 2: Gorodyskiy, Shapovalov...+1...................+3.........................................................2472653
 Submits2216211123184210115251454199129232659814612116156134751645815244611715882137983221280399919530841199146175134912072661221637710118117393138147827419213712121410758856485230173272624310819228156116568717826229827398165811823112407169611241121512332  
 Accepted19134452433432830334430443633444353224383119383421336463354618454017209433217843322537646372843312144444045162836444646471637974383422035121743533383040311214249203062814312621  
   
 Frozen                                                                                               0  

List of all contests

Auto-refresh