Warsaw U Contest, VIII Open Cup Onsite, Saturday, February 5, 2011

Started at: 05.02.2011 09:30:00 MSK
Duration: 5:45
Will finish at: 05.02.2011 15:15:00 MSK
State: OVER (FROZEN)
Last success: 3:47:10, team 12 - SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov), problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
48Kulikov, Mavrin, Mitrichev+2+2.+4+++..+2710821
24Nizhny Novgorod SU (Epifanov, Shmelev, Vadimov)+..++++...+66392
49Popelyshev, Zhukov+..++3++...+66593
28Kopeliovich, Korotkevich+2..++1+1+..+567974
05Moscow SU: Unpredictable (Astakhov, Kornakov, Kumok)+.+2+2++..+68125
33Donetsk NU: United (Kuskov, Lomonos, Lunyov)+1..+1+++...55436
16Saratov SU 2 (Ivanov, Kuznetsov, Rakhov)+..++3+3+....56477
10SPbSU ITMO 2 (Kapun, Kever, Nigmatullin).+1.+.++.+..57378
06Moscow SU: ST (Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko)++1++....44059
12SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov)...+1+4++....453610
 Submits13621923141011612107  
 Accepted82 1081010 1 554  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh