All Tasks Contest, August 26 - September 5, 2010

Started at: 26.08.2010 00:00:03 MSK
Duration: 11.00:00
Will finish at: 06.09.2010 00:00:03 MSK
State: RESULTS
Last success: 10.18:23:46, team 23 - SPbSU: Pystsch Pystsch (Gladkih, [Knop], Udalov), problem 05C
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam 05A 05B 05C 05D 05E 05F 05G 05H 05I 05J 05K 04A 04B 04C 04D 04E 04F 04G 04H 04I 04J 03A 03B 03C 03D 03E 03F 03G 03H 03I 03J 01A 01B 01C 01D 01E 01F 01G 01H 01I 01J 31A 31B 31C 31D 31E 31F 31G 31H 31I 31J 31K 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 30H 30I 30J 28A 28B 28C 28D 28E 28F 28G 28H 28I 28J 27A 27B 27C 27D 27E 27F 27G 27H 27I 27J 26A 26B 26C 26D 26E 26F 26G 26H 26I 26J =TimeRank
07SPbSU ITMO 1 (Isenbaev, Kapun, Melnikov).++.+2+.+2+.+4.+2++...+2+6++++++1+2+1+13+1+2+++++1++++3+6++++++31+++++2+3+2+14+25++++4+2+3+1+9++++2+++1+++9+5+1+1+7++4++1++1+++++++1836575891
20KNU: Deprecated (Simonenko, Tverdokhleb, Rizvanov).+5+..+.++.+15+4++1+..+14+1+1++1++11++2+++2+++1++7+1+1+2++2+3++2+12+6++++1+3+++13+3+1+3+++4+5+1+1+8+2+2+10+2++++2++++++++3++7++1+8+2++1+3806548402
18Taurida NU: Akai (Mangilyov, Milanin, Vints)...++10.+.+2+4.+1+3+1...+2+++3+1+3.+4+3.+10++1++1+1+2++++2+7+8+1+++1.+++4++3+1+2+.+6+2+1+12.+3+7+1+1+28+++10++1+1+4+21+38+4+1+48++13+1+1++++++++2+756658413
14SPbSU ITMO 2 (Akhi, Bannykh, Poromov)..+2+1..+.++1..++2+....+2++.++4+8..+3++2++++++1+2++1++1+++3.+4++1++7++1++4++3++++8+2.+1+++1+6+2+4+++7+4+4+3+++4++1+2++++2+++1735689694
16Gomel #1: Tourist (Korotkevich)...++2.+.+.+2+++++...+2.+++++.+++++++1++2++4++4++2++.++1+2++1+9++.++1+1+1.+2+1+8+1+3+1+1.+1+1+1++3.+2.+++1+2+3+7+3++1+2+++1.715711035
05MSU ST (Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko)+12..+..+.+..+3.++2.....++++++2..+11+++++++4+2+2++17+1++3+3+1.+++++8+46++15.+3++1+4.+1+1+3+2+47+1+1+6+1+3+1+4+3+3+2.+1++19+6+6++1++1+1+++.705415956
12MSU: Unpredictable (Kornakov, Kumok, Popelyshev..+1.+1.+1..+4.+++...++4+++5+1+2+4+6++1+2+3+1+50+1+3++2++8+1++5+3+4+++2+8++1+11..+++2.+15+2+1+2+6++1.+2+10++2+5+17+8++1+5+3+10++1++1+41++1+.705510737
29USATU: TeamSonic (Ahmetzyanov, Maryin, Nefedov)..+3+..+.+2..+7.+1++6.....++.++.++1.+11+1+1+5++1+1++++1+6+2+++2..+2+2+++1+5+1+..+2++1.+2+1+3++1+1+1+5+2+7++1+4+17++7+1++7+1+3+2+2++4++++4.705618248
09Belarusian SU: Kuplyu Moped! (Yarets, Pisarchik, Udovichenko)..+3+..+2.+2.+1+16.+1++1.....+++1+6+1...++++1+1+20++++2+10++1++2+.++1+1+++2++3.+14+2++6.+6+7.++7+1+1+23+18+1++3+1+4+.+1++1+2+4+6+1++5+13+++1.695559849
02Nizhny Novgorod SU (Epifanov, Shmelev, Vadimov)..+1..+.+++1+11.+++...+2.+++1+++20..+3++1++1+4.++3+3+1+12.+2+3+1+1.+5++++3+1++1.++++4.+2..+1+7+++10+4+8+1++1+1.+++3++4++2+++11+++.6855406310
23SPbSU: Pystsch Pystsch (Gladkih, [Knop], Udalov)..++..+1.+1+7...+6+3+1.....+3++++1...+3+7+1+++3+3+8+1+1+3++19+6+4++7+3.+++1++11+++..+1+5+2.+4+5+19+2+8++++10+1+7+8+19+9.+20+1.++4+11+2+4++5+++1.6856950811
38* TTL300 (Barykin, Korotkov, Zhukov)+1.+4+....++...++6+3.....++++++4.++++1++++2++1+1+2++2+1++1+1.+6++1++2+4++18..+1++4.+7..+.+++12++6+2+2+3.+10.+10++12+3+2+1+5+1+4+3++1+6.6755980912
19Ural SU: Blot (Gein, Kurpilyanskiy, Schelkonogov)..+..+.+2...++6+.....+1+2++5+1..+4+++1++13+1++2+1+4+5++++.+15+2+1+2++10+3++1..+1+3+++9++++++1+++9+16+16+2+3+5+1+1+1++++1++1++6.6651429913
01NSU: Packages (Kurtov, Shcherbina, Zaytsev)..+9...+2.+3....+3.....+8+1+9+2+.+11+.+3+2+++2++6++8+1++9+1+1+++1.+2+++4+3++14+3+1+7++18+9+15+2+2+2+1+1.++5+2+11+5+33+16.+2+5.+1+1++++3++++1.6652387514
30Tomsk SU (Kolupaev, Panin)...+3..+.+...+1+1....+2+1++6+1+...+.+++++2+2+2+1+1++3+1+2++1.+5++2+3+2+1+2+.++.+2.+9.+3+2++4+8++2++.+17+4+3+1+.+++++1+.+++.6251863015
15Belarusian SU #2: aBSUrd (Pronin, Bogdanov, Sobol')...+....+4+.+9.+4+1+.....+++9++...+4+1++1++1+2++4+3+9+19+3++2+3..+5++3+1++5+3+35..+1+1+15.+5+1.+1.+1+4.+4+1+8+13..+2.+1+6.+1+15++1++2+6+3++4.6148884116
08Vyatka SU (Chistyakov, Stolbova, Vyaznikov)..+1+..+2.++...+7++5....+1+.+3+....+1+3+1+1++7+++1+8++++++1.+2+++1+18+2+1...+33++1.+5+3.+4+14++1.+7+47+2+5....+14+.+8+5+9+++14+2+4+1+2.6049844817
33MIPT: Waterogers (Barskiy, Gimadeev, Shishkin).+4+.+1.+5..+16.+5++2...+6.++3+1+1+1...+1+++1+5+1+1+2.+++19+24+1++6..+++++4+12+4.+3.++2..+2..+5+8+11+1.+1+6+13+27+34+6..+2.+8++5++7+11+++12.6053477618
24SPbSU ITMO 3 (Aksenov, Nigmatullin, Tsyplenkov)...+1..+.+2+2..++16+3.....+1+1.+9+...+2++2++1+3+1+1+1+4+33+8+1+1+1.++5+1++2.+5..+3+1++8.+4+34.+6+2++.+4+11+14+8....+2+5.+1+10+11+1+1.+1+1++5.5747335119
06SPbSU: DrinkLess (Levin, Smirnov, Fondaratov)..+1+..+.++.+12.+1+1+1.....+1+.++2.+..++++1+1+.++++2+1+2.+..+1+1++1+2.+...+1++.+..+1++..+1+1+.+1.+4+...+++.++++.5341618720
13SPb SU: Refrigerator ([Karpov, ]Nenashev, Sokolov)...+....+4....+1+...+2+1.+7+1....+1++3+1++20+1+2+6++49++++1..+++1.+3..++4+2+3+3+4.++3+1..+11.++18.+19...+.++1++1++1+5+3+1+2.5139910521
03Saratov SU 2 (Ivanov, Kuznetsov, Mirzayanov)..+3+..+.+1+2...+++1...++3++.+8..+3++++2++4+.++1+.++1..+2++1++.+...+1++2.+2..+2.+4+5.+++3+4..+8+.+3+3+.+++5.5140467522
34Tyumen SU1 (Prudaev, Chernenkov, Pidzhakov)...+..+.+1+...++12+4....+12+5+2.+4+.+2.+.+2+4+7+2+1.+++1+3+1.+4.....+2++++1+1+..+12+.+2..+3+4+1+.+3..+2.+17..+1+1.+2+21+6+..++3.5043126323
27MIPT: Lambda (Gorshenin, Pimenov, Volkhin)..+1..+.+...+++1....++.+1+.+9+21.+++2+3++1+++7+24.+++5..+1+2++1.++4+5..+3+10..+16+11.+3+17++.+5.+4+3..+7..+23+++5+1+1.5043767724
26Ural SU: Dissendium (Dolgorukov, Soboleva, Tekhazheva)........+3.....+2+.....+1+1+9+2+.+5...+1+2++1+2+1+2.+++7++5.+1..+1+2++1.+2+2...+1+10.+2+.+2+++.++2.+2.+13.+.+2+7+6+7+.+1+2+1..4941218625
28Altai STU 1 (Izbyshev, Kazantsev, Esipenko)...+....+3....+2++.....++..+6...+.++3+1+3+2.+.+2++4.++2+1.+2+1+1+1+3.++..+3...+1..+1++.+2+3+12+4....++.++2+5+2+1.+2+++4.4838068426
17OrelSTU 1 (-2+1) (Vetrov, Dobrikov, [Zhukov])...+....+8....+++8.....++++9+....+3++3+1+1+.+1+++9+1++1++1+2.+3+2+1+..+1....+3..+6..+.+2..+2+3++....+5+1..+4+2+..+++1.4740165827
21Saratov SU 3 (Davtyan, Kholkin, Kudryashov)...+1...+3....+1+1+6.....++.+1+.....+1++4++1.+++++12.+2.+5...+++1..++4..+1+16..+3..+3++.+2+2+5+5.....+1..+1+5+3+1.++++5.4537544728
11Saratov SU 1 (Fefer, Agapov, Bondarenko)...+..+.+2..++26+7.....+1+3.+5+.+8...++++1+2+2++1++2+3.+....++1+..+1....+5.+19+13+6.+2..+3+2+4+24.....+1..+1+6+9+.+++2.4437663429
32SPbSU: Fermat (Avdyukhin, Serebryakov)..+....+2....+5++1.....+5+..+1.....+4+1+3+1.++++1+4++1+...++++1.++1...+1+5.+10..+1+7+..+10++4....+.+1+11+1+8..++1+1.4334072730
39* Burunduk1 (Kopeliovich).....................+++1++1+8+6..++1+1+1+3+8++1++3.+.+.+4+1....+8+3+2+1..+5+1+2....+2....+.+13...+1.+2.+1+5.+1+1+2.3832669431
31PetrSU 4 (Filev, Ioffe, Sedov)...+....+3...........++4.+2+1.....++1++1+1.+.+.++4.+1..+5+++5..+2...+..+3..+.++1.+1+3.+10....+.+1.+4.+...++9.3528961032
36PermSU (Ponomarev, Serovikov, Sergeev)+2..+4..+5.+....+2+1+.....++1.+2+1....+1++1++3.+2.++4.+1....++3+2.++3...++...+1.+.+.+13.....+1........+.3330009433
35KBTU (Utkelbayev).......+......+14.....+4+1..+.....+4+5.+8+2.+.+3+2..+14.+7..+3+.+2..+.......+23..+38.++.+7.+1....+6..+20.+1...+4+3.2927093734
25OrelSTU: KvaTaPe (Petrov, Kvasov, Tarasov).............+8.....+5+5.......+7+3+5+13...++11+2++6.+6...+5+1+1..+3....+15..+20..+18.+2..+16.+1......+2....+10+...++5.2823828735
37MSU: Kharitonov (Kharitonov).................................................................+2.+10....+6.+5....+7.....+..++1..81880136
40* Goldstein, Kopeliovich, Mirzayanov..............................................................+12..+1.+..+2+3.+2....+2............72274137
41* Popelyshev, Zhukov..............................................................+1.+1.+3.+2+2+1....................62256238
45* Alexus (Samsonov)...............................+3++.+1.++1...................................................65655539
42* SPb SU: Gassa (Kazmenko)....................................................+2.+1...+2+................................42605340
43* Da Zabei: Goldshteyn, Samsonov, Stankevich....................................................+.+2...+1................................31962741
10PetrSU: North Wind (Shapovalov, Drats, Korotkov)...................................................+4..................................1798642
22PetrSU: Mace to your Face (Filev, Gorodyskiy)...............................................+9...................................1806643
 Submits23 574326338 922912190667120113  138427962629862381677082125707478851021675467691243249510551924277115595977133149881465544116124131302771667315424191561091511781262301613371164016092957112119111258702675352136288759  
 Accepted3 12302123 33123122272933   65343519313421867173635323635243527363530263424301642834333626223722412323124434191137243727123629293418131892337112424333135202332363132026  
   
 Frozen                                                                                            0  

List of all contests

Auto-refresh