Командная тренировка 8, понедельник, 11 октября 2010

Started at: 11.10.2010 15:36:49 MSK
Duration: 69.19:00
Will finish at: 20.12.2010 10:36:49 MSK
State: RUNNING 16329/100500
Last success: 6.12:31:46, team 188 - SPb SU: Avdyukhin[, Karpov, Malkovsky], problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
10008SPb SU: Andreev, Bulychev[, Zvonarev]+.+4.+1..+2+4+628651
188SPb SU: Avdyukhin[, Karpov, Malkovsky]+1.++15...+6+2+6318212
14SPb SU: Gladkikh[, Samoylov, Udalov]...+9....+1+38163
10511SPb SU: Medyanikov, Pologova[, Sviderskiy]..+.....+22174
506SPb SU: [Belous, Nenashev, ]Sokolov.+2......11505
10504SPb SU: [Belousova, ]Rogal', Shuvalov..+2......12066
721SPb SU: Ashihmin, Nazarov, Peunova.........007
10508SPb SU: Gudkov, Sukontsev, Gorshkov.........007
10516SPb SU: Artyushov, Grigoriev, Shein.........007
 Submits11 15385  19164108  
 Accepted2 521  23419  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh