All Tasks Contest, December 05 - December 14, 2009

Started at: 05.12.2009 00:00:00 MSK
Duration: 10.00:00
Will finish at: 15.12.2009 00:00:00 MSK
State: RUNNING 12565/14400
Last success: 8.13:26:38, team 03 - SPb IFMO 2: Akhi, Bannykh, Poromov, problem 12C
Last submission: 8.13:29:58, team 29 - Ufa SATU Team Sonic: Akhmetzyanov, Maryin, Nefedov, problem 12F
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam 13A 13B 13C 13D 13E 13F 13G 13H 13I 13J 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 12J 12K 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 11I 11J 11K 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10I 10J 10K 08A 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08I 07A 07B 07C 07D 07E 07F 07G 07H 07I 07J 06A 06B 06C 06D 06E 06F 06G 06H 06I 06J 05A 05B 05C 05D 05E 05F 05G 05H 05I 05J 05K =TimeRank
20PetrSU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky..........+1+.+++1..+1++1+1.+3+2+1++6+4.+++++++++2+++3+1++1+1++++6+.+1++3+5+1++3+1+2+3+1+1++3++1++2+2+3++2+10+1++1+2633817331
14MSU ST: Kaluzhin, Kharitonov, Rogulenko..........++2.++1+1.+1+2++1+2.+2.++4+1+1+4.+2+++1+.+.++++3++20++1++++10+1+3+1+4+3++.+..+2+3++1+2++1++17+++++5+5+2+1++613812832
02Ural SU Wine: Burmistrov, Dublennykh, Kurpilyanskiy..........+1+1++2++1.++1+1+9.+6+1+2+6+2+.+.++++3+.++3+2+++3+3++++++2.+1.+3+2+3++4+3.+2..+2+9+4++2+.+2+7+1+1+1+1+4+5+2+1+3+7613951153
06KNU PointLess: Grinenko, Neyter, Simonenko..........+++1++5++2++++5+2..+.++++11.+++1+++++1+2+++++++++1++9+2+2+6+1++.+9.++3+1+6+1++1++3+3+2+5+2+2+1+2+4614050334
07BSU 2: Bogdanov, Lobanov, Tolstikov..........++.++2+1.++4+2...++1+1.+6.+7+4+1.+.+++5+1+4+1+3++1+++2+20++3++1+6++2+2+4+2+3+3++3+2++1++++1+++++++1+++2603440095
05SPb SU 1 Drink Less: Antipov, Levin, Smirnov..........+++++2+++2+2+3..++.+1+++.+3++.+1.+1.+2+10++3++++1++1+1++1.++5.+10+2+.+7.++1++++2.+1+12+1+1+1++4+6+10+1++1583413816
01Saratov SU 1: Bondarenko, Matov, Yakunin..........++.++1+.++4++1+6.+.++.+1.+1++.+.++2+1+3++1++2++++++2+1+5++2.+1++6.+1.++1+11++1+++29+++1.++7+5+++3573340747
23BSU 3 Kuplyu Moped: Pisarchik, Udovichenko, Yarets..........++.++1+2..+1+++9.+2.+2+20++.+17.+1+1++2+.+.+7+1+2++++1+++1+30+7.+2+6+5+2+2+1.+3.+1+1+++++.++3+1+6++4++1++2573720758
29Ufa SATU Team Sonic: Akhmetzyanov, Maryin, Nefedov..........+++1+++2.+3++11+1.+3.+.+1+.+6.+1+2+1+2+.+.+6+1+1+++3++++++.++3+2+5+2+3.+1..+3+3+2+1++1.+2+3+1++1+8.+2+1+1553678559
08MSU Unpredictable: Gusakov, Kornakov, Razenshtein..........++1+++1++2+++.+4.+.+++6.++++.++14+2+3+1+4+++2+++++1.++3.+++.+1.+1+1+7+++1+.+2.+.++2+2.+1+1+5432556910
24SPb IFMO 3: Kever, Melnikov, Nigmatullin..........+++1++7+3.+1+1+1.+7.+2+46+2+.+2.++1++7+.+1..+2++2+1+5++++8+1++6+1+1.+++2.+..++6+1++1+.+10+1+2.++1+3.++10+55433660611
03SPb IFMO 2: Akhi, Bannykh, Poromov..........+1+++++.+2+3+3..+17.+.+1+1.+3.+++++1.++3++2+++1++1++1+11+.+1+1+6+4++3.+4.+1++3++1+2.+1..+1.++2+4.+1+1+35332694812
19Tavrida NU: Vints, Mangilev, Milanin..........+3+1+5+1+1+3.++2+1+9...+1.+2+3+4+.+3.++.+..+30+1+2+1+21+1+12+1+1+2+.+4+1+14+4+10+1.+8+1+1+1.+3+4+1+2.+.+2+10+1.+30.+++35233964313
15Altai STU: Esipenko, Izbyshev..........+.+1++..+2++5+7...++6+.+6.+2.+.+1.+.+.++6+1+2+2+1++1+.+4.+3+2.+1++++..+1.+4+++.+2+3+2.+1+18+2.+2++84830563414
17SPb SU 2 Prodam Kota: Udalov, Vorobyov, Zemlyanskiy..........+1+3+1+3+1+1.++4...+2.+.+10.+.+.+.+2.++4++10+1+1+1++3+1+67.+.+++6+1+7.+14.+1.+4++2+2.+1.+6+.+.+7+20+1++4730010315
04Izhevsk STU Imba KTO HACOC: Chudinovskih, Kamashev, Kuzyakov..........+++3+++...+9.+3+5+2.+5.++1.+.+1+15++++1+1+3+2+++4+1+.+2+1.+9+1+1.+4.+2.+3++1+.+2.+5+1.+..+++24627920916
09PetrSU Quad-Fx: Basunkov, Fedulin, Filippov..........+1+2.+2.+5.....+.+3+.+5.+++2++++1+1+1+1++3+4.++7+8+7+3+16+6.++18..+4+1...+1+3.+3+2+2+.+2.+7+4.+...++1+4529555117
10Orel STU: Kouprin, Valukhova, Vetrov..........++1.+++2+1+2++4+8...+1.+3+.+2+3+1.+.+1.+1..+5+++.+2.+1++3.+2.+1+13..+3+8+1.+5.+3.++.+1.+2+9.+1.+3.++1+174529863818
41Zhukov Team: Zhukov..........+1+.+1++16++11+...+14.+2+39+2+.+4+6+7+1+.+.+.++12++2++10+1+2+2+1..+.++..+...+8.+2.+1+2++.+1.+..++4..+1..4536724719
13Novosibirsk SU: Atuchin, Kurtov, Sorokin..........++1.+1+4.+2.+1+2.+2.+1+2+...+1+1+1.+.++4+1+1+++1.++1+1+2.+1+6.+2+6+++1.+1+1+1+.+2.++2...+3.+++44425644720
11Tomsk SU Slik: Chadnov, Kolupaev, Panin..........+2+2..++2.++21...+16+2+4...+1+5+1.+.+10.+16++7+4.+1.+2++1.+.+7+9.+4++9.+8+12.+8.+6+3+7+4..+5+.+1+6.+1+1+14228477421
28SPb SU: Kopeliovich, Leonov........................+1+1+4.+7.+1+1+3.+.+3+15+2+3++++4++++++6..++3+3+4++2...+++2++1+.+.++.+10+3...3923589022
26SPb SU 3: Fondaratov, Gladysheva, Knop..........+7+.+1+4+2.+5+3....+4.+1+..+3+6+.+.+2..++5+6++1++2+..+.+5++3+1....+4...++10.+8+5+2++1...+1+2+53925435923
18Helsinki U BubbleSorters: Hartikainen, Laitinen, Sysikaski..........+1+3.+5+.++3+1....+5+6+2..+.+.+1.+..+9+2+6+4++1.+5+1+6.+4.+1.+22++4.....+1.+4+.+3+2+2+3+9.+1+33826170224
21MIPT Lambda: Davydov, Gorshenin, Pimenov........................+5.+...++3+1.+.+1.+8+1+1+1++8+1+1++++.+2+12.+3+2..+1.+.++1+2.+9.+1.+.+8.+1.+13418016525
22Moscow HSE + Moscow IPT: Babin, Pimenov, Tkachev..........+2+..+5.+5...+9.+3+..+1+.+.+.+.++4.++++2.+1.+.++.+2+4+6...+1+1.++6+.+.+.+..+63419996226
12SPb SU 4 Refrigerator: Karpov, Nenashev, Sokolov..........+3+.++3+1.+5+1.....+.+1.+5.+2+.+2.+...+2+7+8.+3+2..+.+1..+5....+1..+1++1.+4+2+4.+1.+11.+1+63322275827
16SPb IFMO 4: Aksenov, Grechko, Tsyplenkov..........+6..+++1..+9.....+13+.+15.+1+1+2.+2.+5.+42+..+++6+1+2.+14.+..+5.+24..+6...++.+9..+6.+.+4.+8.3222076528
27Petrozavodsk School: Filev, Ioffe, Petrov..........+1+6.+............+..+7.+1..+1..+7...+11+1+1+3..+.+4.+5++10.+6..+3...+3+11.+12..+10.+1.+1.+5+1+212818612229
25MSU Cubic: Kolesnichenko, Tikhomirov...........................................++1+2+.++2+1.+.++5.+2+1.+2..+1.+2+2+.+4..+1.++5+8.++2+2258623330
31KNU: Roman Rizvanov.........................+3.+6+.+7.++1+.+.+1+2++........+3.+2+11.......+1+7+1++1.+2.+.....+2+7.2412946631
43SPb SU: Kazmenko, Leonov..........++.+.+..+.......................+1+2.+.+++8.+.+1....+10.......................149642832
38BSU: Pavel Irzhavski.................+11.....+.++.+2.................................+3+1.++1+1.+2...........116163933
39Petr Team: Nalivaiko, Mitrichev, Levin..............................................................++.+5++1+.+...........71522534
44Gozman, Mirzayanov, Stankevich.............+2...+.+1.+3.+2.+1+.....................................................77133535
40Mike Mirzayanov................................................................+.+1+++.+1...........61309336
 Submits          615023437070179763691188021381610617811050201801175534532402760102541914812359109685368641322367831741758897911242212546349365101597573371169279884042911716069711555773  
 Accepted          2727102527226521202014 1332952931523230213092923081924302927243124313027931531271124302522269341425303433533420291028162493026241479  
   
 Frozen                                                                                   0  

List of all contests

Auto-refresh