Шестнадцатая командная тренировка (NCPC 2009), суббота, 7 ноября 2009

Started at: 07.11.2009 13:40:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.11.2009 18:40:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:25:03, team 704 - Artyushov, [Grigoriev], [Malkovskiy], problem I
Last submission: 4:59:28, team 98 - SPb SU 2: Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
98SPb SU 2: Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky+++4+.+3+.67021
120Boykiy, Gladysheva, Fondaratov++.++1.+2.+1.67782
90SPb SU 4: Merabishvili, Samoylov, Udalov+++3..+1.+.54153
701Karpov, [Nenashev], Sokolov++++3..+.55794
244Belous, Granovskiy, Mukoseeva++.+4.+.+.56925
721Ashihmin, [Nazarov], Peunova++.+1....+.44756
716Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov+1+.....+.33367
703Dudin, Kladov, Sosa++.+3.....34328
704Artyushov, [Grigoriev], [Malkovskiy]++1......+.35419
706Cherkashin, Trosinenko+........12210
714Cherednik, [Efremov], Pyatygin+1......13411
510Игорь Демидов (121)+.........18012
237Татьяна Шурпяк (2715 ИТМО)+.........18513
194Ольга Бурсиан+........19414
 Submits161772414 11179 115  
 Accepted149172 4 8 45  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh