Тринадцатая командная тренировка (SPb Team 2005), суббота, 24 октября 2009

Started at: 24.10.2009 13:50:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 24.10.2009 18:50:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:29, team 716 - Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov, problem I
Last submission: 4:59:58, team 706 - Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko + Karpov, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: [Davydov,] Kopeliovich [, Petrov]+1+++1+2+++1+2914101
98Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky+++++1++3+187712
90Merabishvili[, Samoylov], Udalov+2+3+++++4+1812613
706Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko + Karpov+4+++.+1++.712174
721Ashihmin[, Nazarov ], Peunova+6.++1..+.+1.58905
704Artyushov, Grigoriev[, Malkovskiy].+2+.+1..+1.45046
713[Myasnikov], Porozov, [Timofeev]+2++2....+1.46617
714Cherednik, Efremov, Pyatygin..+2+...+1.34008
709Lashevich, Demidov, Stafichuk..++3.+4..36569
716Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov+7..+....+1.375710
503* Николай Карпов (111)..+3+.....223311
237Татьяна Шурпяк (2715 ИТМО)..++......234612
 Submits29181819416520189156  
 Accepted741112 6539158  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh