Тренировка T2: северная, среда, 13 мая 2009

Started at: 13.05.2009 15:55:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 13.05.2009 20:55:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:48, team 46 - Ginzburg, Kazmenko, problem K
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
46Ginzburg, Kazmenko++++2+.+.+++99071
164Avdyukhin, Smirnov, Zemlyanskiy++1+1+3+.+++.86692
120Fondaratov, Geravker, Pyshkin++++2+1.+.++6.88853
90Knop, Samoylov, Vorobyov++1++2+.+.++.89244
156Alpeev, Serebryakov, Udalov+++1+1+1.+.++89345
14[Boykiy], Gladkikh, Merabishvili+++12+6+.+.++7.815166
116Gladysheva, Malkovskiy, [Sitnikov]+1+1+.+1.+..+.67957
283Олег Давыдов (212)+1..+1.......24338
140Михаил Белоус (школа 30)+11..........14829
 Submits2210212410 776203130  
 Accepted97777 7 67158  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh