Тренировка T1: динамичная, среда, 6 мая 2009

Started at: 06.05.2009 15:55:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 06.05.2009 20:55:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:05:11, team 138 - Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy, problem A
Last submission: 4:59:10, team 138 - Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
197Levin, Udalov, Vorobyov+++++1++.+1+96891
164Antipov, Merabishvili, Smirnov+++1++2++.++98052
98Gladkikh, Samoylov, Zemlyansky++2+3++++1+1.+912073
126Fondaratov, Knop, *Pyshkin+3+.+++.+3.+278744
138Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy+1++++.+.+710785
162Bursian, *Serebryakov, *Sitnikov+1..+..+....34716
 Submits11710685711016788  
 Accepted6536356 5 544  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh