All Tasks Contest, January 28 - February 07, 2008

Started at: 28.01.2008 00:00:00 MSK
Duration: 10.16:00
Will finish at: 07.02.2008 16:00:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 10.15:44:59, team 32 - SPb IFMO 3: Akhi, Feskov, Poromov, problem 07_A
Last submission: 10.15:59:32, team 17 - Novosibirsk SU 1: Butyugin, Gatilov, Kuzkokov, problem 07_C
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam 07_A 07_B 07_C 07_D 07_E 07_F 07_G 07_H 07_I 07_J 06_A 06_B 06_C 06_D 06_E 06_F 06_G 06_H 06_I 06_J 04_A 04_B 04_C 04_D 04_E 04_F 04_G 04_H 04_I 04_J 04_K 03_A 03_B 03_C 03_D 03_E 03_F 03_G 03_H 03_I 03_J 01_A 01_B 01_C 01_D 01_E 01_F 01_G 01_H 01_I 01_J 31_A 31_B 31_C 31_D 31_E 31_F 31_G 31_H 31_I 31_J 31_K 30_A 30_B 30_C 30_D 30_E 30_F 30_G 30_H 30_I 29_A 29_B 29_C 29_D 29_E 29_F 29_G 29_H 29_I 29_J 28_A 28_B 28_C 28_D 28_E 28_F 28_G 28_H 28_I 28_J =TimeRank
22Warsaw U WARSAW HAMMERHEADS: Cygan, Pilipczuk, Wolski++++++++1+1++19++1+2+1+1+1+1+7+4+1++++3+3+1+++22+++2++2++1+17+1++1+1++1+5+++5++8+3+2+2+1+++1+6++2+2++++++2+1+1+++6++4+2+1+1+1+1++1++++++++++916926881
17Novosibirsk SU 1: Butyugin, Gatilov, Kuzkokov+++++1++++1+++3+6+++++++++++++1+2+3++1++++4+++2++3++1+++4+3++2+++3+1+1+1+2+++1+1++1++1++1+5++16+1+++5++2++2+++++2+2+2+++1+1+++2+1906918132
28Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevskiy, Nikolaevskiy+1++++++1+++1++2+10+1+5++6+++++5++6+7+++4+12+11+++2+8++1++1+4++2+++7+1++3++10+++4++1+++13+8++++1++3+5+5++8+1++4+2+1+3++1+1++2++2+4+++4++++1+906974623
20SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+++3++1+++3+1.++2+2++3++1++++1+1+++7+1++1+++1+++10++6+4+1++1+2+1++2++2+++2+++2+4+2+++6+2++4++1+1++2+++7+++9++++++1++2+++2++++++++896784764
05SPb SU Devils: Levin, Sidorov, Smirnov++.++++1+15...++1.+1+4++20++6++++2++4+1++2+3+1+1++2+++1++2++1+6+++1++2+4+1+1+++1+4+1++++2+2+1++1+1++++3+6+++2+1++2+1++2+1++2+1++1+++1++++866775005
27Orel STU Encore: Ershov, Shishkov, Zhukov++.+++++1.+1+3++1+2++4+3+3+1++5+2+4++6+1+8+6+3+1+++2+1+4++++33+4+++++18+2+1+49+3++2+++2++3+3+2+5++1+++2+.+1+++1++13+5+++++4++2+1+++++2+++1866864466
08Moscow SU Unpredictable: Gusakov, Kornakov, Razenshtein++++3++1+.+1.+1+2.+++2+2+4+1++1+5+4++.++1++++1+1++2+1++4+++8++.+1.++1+3+1++++5.+4+9++3+++10++1.+2++3++3+4+4+++1++5++4++++++++796165267
21Izhevsk STU Godlike: Kamashev, Kuzyakov, Skidanov+4+.+1+++1+...++2+3+1.+1.+3.+1++2+2+3+6++++4+2++++12+5+1++1+2++2+8+1+16+11++5+2+++2+++2+10+1++1+++2+8++11++++3+.+1+1++4+7.+6+4+1+++++2++2+4796190068
24SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev++.++2+++1+.+1++3++17++4+3+1++2+6+.+15+..+1+1+1+1++.++1+2+1+++1+++++7+1+1+2+1+3+5+.++2+2++1+.+11++++1+1++3++++2+1.++++8+++1+1755621589
26Stavropol SU: Babenko, Gritsenko, Krasilnikov+1+1.++1+2++3+1..++3.+.++1+2+4++5+++11+++2+3++2+.+1+.+1+.+4++1++1++++5+3+4+1+1++..+3+++4+1+++++13+5+.++5+1++2.+9+4+2++++6+++++7562197510
25Moscow SU CrazySEx13: Levin, Popelyshev, Shavlyugin.++1+1+1+1+1+1+.+1+1+2.+2.++1++1+1+3+3+3+1.+1+++1.+5+2+4+4++6+1++2+11++.++1+2+11+2+++6+3+6+1+1+3+1+3+2.+7+1+.+1+3++1++2..+1+++++2+1++1+7253761411
02Kazakh NTU: Iglikov+1+3.+1+12+7++...+2+.+3.++2+4+3+1++13+3+4+4+..+2+1++5.+1++3++3+1++..+4.+.+7++2+3++1+..+14+5++3++2+12+.+7++2.++10+6+2+1+3+3.+2+2++++3+3+5+++27160282412
19Ural SU Fusion: Aizenshtein, Chevdar, Samsonov+++2++1+1++1...+1++4+1.+.+2++++1++1+3+2+..++++.+2+1+1++2.+.+27..+..+1+8++2++.+2+8.++3++++1.++1+++++++++++1+7.+1++.+1+2+3+17055718813
10Saratov SU #1: Bondarenko, Matov, Pak+5+.+++++.+.+5++11.+++++++1+5+15++3+1..+1+1+1+..+1.++.++1.+5.+.+1++2+1+2+1+.+3+8++1+++3+3.+2++.+1+1+++++1+5+3.+++3++++2+6953137114
15SPb IFMO 2: Buzdalov, Isenbaev, Oparin+3+.++2+1++.+++.++3++2+2.+2..+3+1+1+1+1++++.+++3.++++++++++.++1+...+3+3++1+5+1++4+4++1+4++11++++1+3+++1+1+++1+36851753115
11Lviv NU Scorpions: Babilya, Biletskiy, Korkuna++++1++++1.++1+..+6+1+...........+++1+2+1+5+1++.++.++12.+.+4+3+24+1+1++1+1+3+2+4++1++1+1+6++++7++3++++2++1+1+2++++5+1++++56852587016
30Moscow SU ST: Angelyuk, Astakhov, Maksimenko+3++1+1++++3+.+1++..+1+3+4+++3+4+6.++1.+2+5++10..+11.+5+.+++1++..+1+4.+4+2+..+5.++1++1+6++5.++1+10..+1++4..+1.+5++++1+1++16247993817
13Altai STU#1: Akinshin, Kolosovskiy, Mogozov+3+.+2++2+...++3.+1.+.+7+2++2+3+.+3.+1..+4++2+1..+2++1.+1+..+16.+.++2+11++++1.+2+1+2+++2+1.+2++..+1++1+3.+13+5+5+4+++++++36145328818
16MIPT Bugaga: [Kostin, Kvasov, ]Shved.+.++1++2++4..+2..+1++1+1+2+2+4+3.+7+2+17.+2+1+2...+1+1.+1+1..+.+2..+2.+1++1..+1.++2+1+5+3+2..+++2+1+1+3+2+2++3+3+2+3+4+++1++1+++46148603319
04Novosibirsk SU 2: Kornienko, Sorokin, Vasilevskiy.+.+4++2+...+1+2.+2.+.+10.+1++4++1+3+4..+2+5+2+11.+5+4.+++1+1++2+27+1+.+.+5+1+25.+++1..+3.++15+1+1.+2..++1+..+5++3+5.+5+2.+7+1++.+1+8+96152552620
32SPb IFMO 3: Akhi, Feskov, Poromov+4+1.+4+6+++...+2+1+9+1..+3+1++++3+6+4.+1+2.+6+1+2+1+..+8+6+3+2+2+1....+..+2.+2+++1..+9.+2+6+3.+..++..+5+2+++4+1.+6..++1++3+2+++86047039821
01SPb SPU 1 Fieldtech: Kiselev, Mishunin, Yaroslavtsev.+.++1++1+...+1+1.+.+2+4+5+++3+4+1+1++4..+4+1+1+5.+2+1.+1+2.++2++6.+6+..+4.+4+++...++9++1.+2..+++3..+1+..+10+1.+++1+.+3+3+45853805122
29Ural SU Vi: Dublyonnykh, Ivankov, Fominykh+1.+3+++2+13.+.+10..+1+14..+8+9+2++2+.+1.+1+22.+2+7+1+3+2.+9+.+3+..+3+1+..+2+10.+++..+7++1+1.+1+1.+5+2+....+1+1..+1.+9++..+1+1+5443009923
09BSU 3AbEI/I: Irzhavskiy, Kerus, Lesnikov++.++1++1+1+2.+1++12+...+3+++2+2+.+5.+2.+2+++1.++1.++2+++4+3...+.+3++1++4++..+11+++++++2..++...++1+...........5347086124
14SPb SU Kolobok: Abishev, Passichenko, Shmakov.+.+1+4+1++3..+2++1.+.+3+2+2+1+2.++10.+2+++2..+3.+1+2..++...+..++7+2+6.++6.+2+2+1.++1+1..+1+.+3.+3+++...+6++1..+2+1+25244528525
23Petrozavodsk SU 1: Arkhipov, Medvedev, Spirichev+1+.++++.+1.+1.+...+3.+++3+2.+1..+1+++3..+6+2+5.++1+....+..+1.+2+2+3..+8.+.+2.+3+..++.+3.+3+1+..+2+3.+2++..++3+14936200126
03SPb IFMO 4: Kapun, Sokolov, Yolkin+3+.++2++3.+1..+1+.+1...+2++3+1+...+6+..+1.+3+25.+.+1+.++2+..+.+.+1+++1+...+1+2+4.+2..++1....+4+1....+++3+4.+++24838908827
31SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyanskiy.+1..++3...+2+.+2.+.+7.+3+1.......+2.+1....++13..+1.....+2..++2+2+++....++8+8..+..+2+1....+9++5+5.+..++7+..+1+23829441328
06Saratov SU #3: Akimov, Davydov, Levshunov.+..+2++...+...+.+3.++2+...+..+2.+2+..+.+5+.+1.....+.+..++1....+1+10++5.+6.+1+1....+1+.....+++4+2.+1+2+23832902129
07Petrozavodsk Sch FSB: Basunkov, Fedulin, Serebryakov.+2...+5.....+1+3...+1.+14.++7+5.......+6+1+15....+1+7..+2+4....+1..+3...+5+3...+7+.+..+2.+2+9+5....+4++1+1.+...++3..++2+33730463030
18Petrozavodsk SU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya.+1..++2.....+2..+..++3....+.+2+2.+1....++1..++2....+2..+2..+2+4+....++12+..+..++1....++2+....++13..+.+3325144331
42Warsaw U: Radoszewski++1.++1+++...+4.+9...+.++........+3++..+.+1+1+2......................+2..+4..++....................2324927532
12Petrozavodsk SU Statz: Filippov, Khomyakov, Senichev.+..+......+3......++20........+3..+45....+32+2..+.....+2.....+2....+1.+1..+2..+1+3....++3.....+...+7..2117291133
41Moscow SU Petr: Mitrichev...............................+++3++1+4+++1.....................+1+1+4+++4++....................1711440534
43SPb SU Gassa: Kazmenko.................................+8....+2+......................+1+..+..++....................84676435
 Submits53442252835254704076246770987564328214478577711280841049079648810363521998454968112084865846481692412341449060711876665614866541439544126676792865311662517243716286421036441134685363407949355067896771  
 Accepted22335282733312613722930102982413312332322625161720281011312931347192993535181932261515221032719312220293032121023173230352423351116353514211619303228201324231428313023203128302092  
   
 Frozen                                                                                           0  

List of all contests

Auto-refresh