Тренировка 08S6: Not Easy, Extremely Required Contest II (NEERC 2003), суббота, 22 ноября 2008

Started at: 22.11.2008 14:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 22.11.2008 19:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:48:34, team 01 - Глеб Леонов (асп.), problem H
Last submission: 4:59:59, team 98 - SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky, problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
98SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky+3.+.+1++2.++1713411
78*Антон Банкевич (511)+2.+1.+.+1.+1+5611572
65SPb SU: Malchevskiy, Udalov, Zakrevsky+.+..+1+.+7.58353
14Максим Гладких (341)+1....+2.+1.+2.45484
56SPb SU BFS: Boykiy[, Fondaratov], Serebryakov+....+1.+.+.46975
01Глеб Леонов (асп.)+1....+2.+2.+2.48486
86PetrSU Quad-FX: Basunkov, Fedulin, Filippov+3.+..+....33797
52SPb SU: Geravker, Knop, Larinskiy+.+..+2.....36248
63SPb SU: Bortnikov, Rastegaev, Zabrodina+....+.....21849
90SPb SU POMIdoors: Lishanskiy, Samoylov, Vorobyov+1....+1....232710
53*SPb SU: Ardinartsev, Nikitenko[, Votrina]+...+3.....243311
58SPb SU: Malkovskiy[, Naydanov, Stepanenko]....+2.....120512
69*SPb SU: Kovalev, Marchuk, Stepanov..........0013
74SPb SU + YuMSh: Cherkashin, Kulikov, Smirnov.........0013
 Submits23 10 14322141189123  
 Accepted11 5  1225 6243  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh