Тренировка 08Q6: Darmstadt University 2006 Championships Selection, суббота, 04 октября 2008

Started at: 04.10.2008 16:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 04.10.2008 21:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:57:51, team 01 - Сергей Банкевич, problem C
Last submission: 4:59:42, team 65 - SPb SU: Malchevskiy, Udalov, problem I
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K L =TimeRank
197Алексей Левин (411)++++2+++++1++1112051
56SPb SU: [Boykiy, ]Fondaratov, Serebryakov..+++++3+1++++11014452
98SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky.+.+2+1++5++2.+1+914793
01Сергей Банкевич..+1+2+1++1++++915024
65SPb SU: Malchevskiy, Udalov...++3++4+2.++1712075
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov.+..++1.+1.+56806
109Роман Бойкий (111).+1..++1...++158397
60SPb SU: Alpeev, Gladysheva[, Pyshkin].+2..++1..+1.+510728
52SPb SU: Geravker, Knop, Larinskiy...+1+....+2+48499
61SPb SU: Enin, Simonov....+1+1....+.333410
63SPb SU: Bortnikov, Rastegaev, Zabrodina....++4.....+3367611
58SPb SU: Malkovskiy, Naydanov, Stepanenko..........0012
 Submits51049201922121141319148  
 Accepted 5351111456310871  
   
 Frozen            0  

List of all contests

Auto-refresh