Train R11: Oldies, Wednesday, May 14, 2008

Started at: 14.05.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 14.05.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:57:02, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem B
Last submission: 4:59:38, team 55 - * TavrNU: Victor Barinov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov++1+++++78251
55* TavrNU: Victor Barinov+5+.+..+146102
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov.+10.+1.+.+49573
01* Сергей Банкевич.+.+4.+.+1410434
156Александр Удалов..+1...+524235
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]..+....11406
72Aleev, Zakrevsky[, Pritykovskaya].......+212837
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev[, Zakrevsky]...+1....13078
201Ольга Бурсиан.......009
 Submits7291173711580  
 Accepted2417 31624  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh