Train R10: Поиск и анализ, Wednesday, May 07, 2008

Started at: 07.05.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.05.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:48:57, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov, problem C
Last submission: 4:59:44, team 83 - SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov++++2+++4++97341
98* SPb SU F1: [Zemlyansky, ]Kulikov[, Porozov].+2.+3++.++66262
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov..+3..++.++56363
156Александр Удалов....+++5+43804
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin.....+1+6+2.34575
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev[, Zakrevsky]......+3.+1.23596
 Submits131367410189475  
 Accepted113 24636329  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh