Train R9: Кто быстрее?, Wednesday, April 23, 2008

Started at: 23.04.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 23.04.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:56:19, team 83 - SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin, problem P
Last submission: 4:58:25, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov], problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K L M N O P Q =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh[, Sidorov], Smirnov+++++3+++1+++2+++++1+1715821
55* TavrNU: Victor Barinov++1++1+1++++++2+1+++1++1715922
101* Тимур Абишев+1++++2+++1++1+7++2+++1614283
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov++++2+6+++2++1.+1++3+++1620954
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]++++1+1++2+..+1+1++++11415645
66SPb SU 13: Kosarev, Udalov.+++1+2+++++1.+.++1+11314926
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov++2++1+1+1++2+....+++1210297
01* Сергей Банкевич.++.+.++1+..+1+.++1+114908
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin.+2+..+++1+...++6++2+11115249
144* Виктор Пасиченко++..++1+1...+7.+..797910
72Aleev, Zakrevsky[, Pritykovskaya]....+1.+2.....+.+1447711
201Ольга Бурсиан......+1......+243212
 Submits82016134013132116820181917141415285  
 Accepted610106881110125269611911140  
   
 Frozen                 0  

List of all contests

Auto-refresh