From Japan with Love, Wednesday, March 12, 2008

Started at: 12.03.2008 10:02:29 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.03.2008 15:02:29 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:42:42, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem B
Last submission: 4:59:37, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem J
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
06SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov.+1+1+1++++3711151
04SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev.++1.++++267332
03Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev..+2+5.++4+..58923
01SPb SU Devilsvord: Gladkih, Levin, Smirnov...+.+2++..44184
05Petrozavodsk SU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya.....+1+..22145
02Petrozavodsk FFB: Basunkov, Fedulin, Filippov.....+1+..22996
 Submits 56111102167370  
 Accepted 134 6462 26  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh