SARC 2007, Monday, March 10, 2008

Started at: 10.03.2008 14:46:38 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 10.03.2008 19:46:38 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:23:19, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem J
Last submission: 4:59:54, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
04SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev+++++++++1+1010421
06SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov++++++++2+398302
07Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky++++1+++++98663
03Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev+1+1+1+++2+++910354
01SPb SU Devilsvord: Gladkih, Levin, Smirnov+.++1++1+++.88405
05Petrozavodsk SU UL: Bezdelinkov, Kramarenko, Myavrya, Urban...++++.43896
02Petrozavodsk FFT: Basunkov, Fedulin, Filippov.....+1..1747
 Submits62710710159897108  
 Accepted515566576450  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh