All Tasks Contest, August 27 - September 05, 2007

Started at: 27.08.2007 00:00:00 MSK
Duration: 10.00:00
Will finish at: 06.09.2007 00:00:00 MSK
State: RUNNING 13526/14400
Last success: 9.08:00:53, team 33 - Belarus SU Chmel_Tolstiy: Tolstikov, problem 03_K
Last submission: 9.09:21:12, team 28 - MSU SE + Kazakh NTU: Iglikov, Popelyshev, Shavlyugin, problem 29_E
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam 04_A 04_B 04_C 04_D 04_E 04_F 04_G 04_H 04_I 04_J 03_A 03_B 03_C 03_D 03_E 03_F 03_G 03_H 03_I 03_J 03_K 03_L 02_A 02_B 02_C 02_D 02_E 02_F 02_G 02_H 02_I 02_J 01_A 01_B 01_C 01_D 01_E 01_F 01_G 01_H 01_I 30_A 30_B 30_C 30_D 30_E 30_F 30_G 30_H 30_I 30_J 29_A 29_B 29_C 29_D 29_E 29_F 29_G 29_H 29_I 29_J 28_A 28_B 28_C 28_D 28_E 28_F 28_G 28_H 28_I 28_J 27_A 27_B 27_C 27_D 27_E 27_F 27_G 27_H 27_I 27_J =TimeRank
28MSU SE + Kazakh NTU: Iglikov, Popelyshev, Shavlyugin+3+5++1++2++1+++1++1++1+1+4+2+++1+4++4++7+1++2+1++6+++++30+3+4++3++6++1+1+1+2+26++2+++5++3++2+6+1++++1+3++2+6+4++6+1+3+2++6+18+1+795503691
05Orel STU Encore: Ershov, Zhukov, Shishkov+4++1+2.+++++++1+++1++2+2+++++4+3+1++1++2++1++8+1+++2+6+14+11++1++1+4+3+6+++3++5++1+.++2+1+4+11++++++2+1+1+6+1++++2++2+1++2+795558562
22SPb IFMO 3: Buzdalov, Isenbaev, Oparin+4+1++2.++1++2+++2+2+8++1+3++++2+++1+2+1++1+5+1+1++5+++1+4+7+10+5+2+1+1+16++14+1+++2+2+2+++8++26+8+2+7++1+1+1+2+4+1+1+5++2+11+++++1+7+1+1795788353
06PetrSU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky++3.+1.++2+3+3++2+2++4++.++1++2++++3+1+1++++1+++++2.+5.++8+1++1++5+++1++++3.+1+3+3+4++++1+1+1+1++1+9++5+5+4+2++++1++735221794
26SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+1+5+.+1+++1+1+++++1++++++++++++++14+1++1+32++++1.+3.++3+++++1++3+3++1+2+..+1+7+3+4++3+1+++2++1+1+4+11++2++++1++735416165
04SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev++.+1.+1++2+.+1+++.+1++1+2+++8+3++4++4.++1+5+++3+1...+1+5+2+8+++++4++5+1++22++7.+8+8+++1+1+1+++21+3++1+2++1+1++5+7++1684516896
17IzhSTU#1: Kamashev, Kuzyakov, Skidanov+1..+..+.+4.+++1+.+1++1.++5++22+1+5..++2+22+++2+7+5+4+7+3+7+2+2+1+5+38+++1+1+1+1++11+57+2+12+13+26+7+1++1+2+1+1+4+4.+2+3+22+++2+2+10+1++674259407
13BSU 3AbE|/|: Irzhavsky, Kerus, Lesnikov+.+..+2+3+++1++5.++4++1++1++5+22.+++..+1++14+++1..+1.+1+1+7+1+++4+++1+++1..+1+1+2+4++1+3+6++2++5+1+2+38+3+3+1++1+9+6++2654415878
30Stavropol SU 1: Koretsky, Koretsky, Krasilnikov++2++1.+1+1+1.+1+1+2+++.+++2++++1.+2+1.+++2++1+2+7.+2.+1++++++2.++++..++17++13+14++++12++1++9.+1++17+1+2++3+1++3+654557259
16Ural SU T34: Ivankov, Ipatov, Melent'ev+2.+1.+.+5+14.++++2++1++.++1+1+5+2+3+2.+1+1+22+5+1+..+6+1++4+7+4+6+12+1+22+13+1+8++1..+1+2.+39+++1++1++1++1.+++2+14++2+++11++6441891710
09Altai STU_1: Akinshin, Kolosovskiy, Mogozov+2+2++1..+++6++1++1.+6+.+3+++4++3+.+++3+3+2+++++...+1+4+3+6+2+6++3.++10+4+1..+1+2+17+5++2++++1+.++++10+1+1+1+1+20++6446433611
23Novosibirsk SU 1: Butygin, Gatilov, Kuzkokov+2..+.+++8+.++1.++.+1++.+++.+4+1+..+7++12+++3..+2.+1++1+7.+7+4++.+1+++5.+4+2.+3+5++++3++4++6+11+1+2+4+++2+1+1++2+6239961112
07Saratov SU#4: Denisov, Mescheryakov, Klenov+..+3.+++1+2.+++.++.++1+++1+1.+1++1+1.+++10+++....+3++++6+.++4.+1+1++..+3+36.+18++++++1+3++22+1++2.++1++2+2++6142086513
14SPb SU Devils: Gladkih, Sidorov, Smirnov+..+1.++1.+14+.+1+1.+4+.+2++2+++1+18..+1+1+1.+++18+++..+7++1+3++2..+.++.++..+1+12.++3+1++1+1+2+2+1+7.++6+1+1+2+++1+36+1+6042457514
01MSU Unpredictable: Gusakov, Kornakov+7..+1..+2+10+9++2+1+6.++1.+3++1++2+6+.+10+1+4.+2+1.++1+1.+3.+2+2+4+3+1+.+++1.++..+1+9.+11+17+++2+12++2+7..++++5+6+28+1+2+1+5940805815
20Ural SU Fusion: Ayzenshtein, Samsonov, Chevdar+.++.++.+4+.+2+2+++.+++++2+++1+2.++.+++..+10.+3+5+9+1++.++16+1+1.+1+..+.+9+1++1+1+4+++1+2.++4.++1++.++25839880916
27SPb IFMO 2: Akhmetov, Danilov, Sinev+8..+1..+++3+1+1+++9+3++1+1+.+.+3.+17+1+1+8.+3+1+2++...+1+1++1+++1+2++1+2+..+3..+2+4+++1+2+2+1++4.+3.+1.+2++++11+1+5843133417
29Novosibirsk SU 2: Vasilevsky, Sorokin, Staroletov+..+..+.+52++1++1.+1+.+2+2+++.+.+2+3++20.+5++42+++1....+1+13+7+40+4+8.+1.+1+.++..++15+34+1++3+3+7++9+3+101.+2+7.+3+3+1+1++1+5843264518
18MSU ST: Angelyuk, Astakhov, Maximenko+..+.+++7+2+.++3.+2+++2+++4++.+1+2+1+8.+1++27+++..+1+2++8+.+5+..+.+1+1.+2.+8+3++3++1++3++6.+1.+5+++2..+2+15638861819
25PetrSU#01: Arkhipov, Medvedev, Spirichev, Urban+2..+5..+1+3.+++++1+.+1++2+2+3+3.+3+4++3.++.++1+..+11++++5.+5.+1+13.+8.+1+..++.+3+5++1+2++3+1+.+5...+4+2+++++5537001520
24Saratov SU#1: Bondarenko, Matov, Pak+.+5.++..+1+1++1++.+5+++5+.+.+1+1+1+3.+++++....+7++1+++.+1+++1..+1+5.++++1+3+1+++6.+.+4.++2++6+1+1+15537406721
12SPb SPU 1 Fieldtech: Kiselev, Mishunin, Yaroslavtsev+2.+..+..+1.+2+1.+.++++1+1+2+.+15+2+..+1+1.+++...++3++20++++3.+1+++.+1..+1+3++1+7+1+1+4+..++8.++1+++1+10+3+5435132222
02KNU: Grinenko, Znovyak, Simonenko+9..+1.+1++21++1+4++2+++2++++..++..+2+2++1+4..+7.++2+3+3+4.++2.++1+1.+1.+2+8+++4++1+1+4+2.+3.++3++21.+4+15335731423
33Belarus SU Chmel_Tolstiy: Tolstikov++3.+1..+1....+1+.+4+.+8+3++5+1++3.+8++1.++.++3+6..+.+5+9+1+2+5+2.+9+2...++..+3..+7+9+1+2+++1+2+4+19.+...+4+13+1++2+5237334924
03SPb SU Nimvord: Bankevich, Levin, Shmakov++1.+..+1.+.++.+1+.++++++.++2+1..+++9+++....++3+13+1+1..+...++..+..+3+14++1+++1+11..+...++1+1+..+4733765825
11SPb IFMO 4: Akhi, Feskov, Poromov+7.+3..+.+12..+7+1.+7+.+2++1+2+2.+1.++1..+1+.+++...+4+1+5+6...+1..+2++1..++18.+10+3++1+2+1+2+5+.+1...+1+1..+6+4531082326
10Ufa SATU#1: Akhmetzyanov, Gumerov, Mukhacheva+1..+..+1..+.+5+1..+.+3++1.+2+2.+3+..++1.++1+...+4+1...+1....++1..+1..+1+1++1++8+.+1...+1+2++1.+23825992727
34Kyiv NU ELiM: Galkovsky..+3..+3....+2..+3..+..+2.+2..+10+10...+.+4++.....+13+5.+.+..+4.++..+...+37+.+7.+1+5...+4..++1...+33021924428
21PetrSU UL: Bezdelnikov, Myavrya, Sachek+....+2.......++..+1.+6.+1....+3+4+6++.....+3.....++7.+1+2..+1...+++7.+14+4.......+7+.+1..+12717507729
15PetrSU Statz: Golubev, Senichev, Homyakov..+..+........+1+1..+....++..+1.+++....+....+....+1+.....+++1.+6+9........+2...++32314472530
31SPb SU WhirlWind: Katyshev, Kachmar, Konstantinov..+1..+3......+1..++2+1.+4....+1+10++1+1.....+8....+1...+1+3.....+21+1+1..+16+7.......+...+42316795031
19Petrozavodsk SCH FSB: Basunkov, Serebryakov, Fedulin......+2....+10...+..+.......+.+1+1+.........+1....++5......+1+13+50.++22........+5...+1+1913744432
32PetrSU Newcomers: Filippov, Shiryaev......+9.....+20..+..+3.+3........+2.+1++..........+13....+1+11.....++13+2+11........+2...+71813710433
 Submits99451165202268511724725849476634336844843665460125371338274111127552323534458335714349691331101948385121631068761615163541276123843296273408214390102185612506761901935568798910615759627255  
 Accepted2810630 12331519241427301024306283328203318308232829146283316333333841552430272721201333221125153333622919625293332302833312720828161815273326262227331787  
   
 Frozen                                                                                 0  

List of all contests

Auto-refresh