Train S6: Low Water II, Reloaded, Sunday, December 02, 2007

Started at: 02.12.2007 11:10:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 02.12.2007 16:10:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:20, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov], problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
78* SPb SU Nimvord: [Bankevich, ]Levin[, Shmakov]+3.+.++2+1++79111
98SPb SU F1: [Zemlyansky, ]Kulikov, Porozov+.+.+2.+1+1+68702
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]+.+.+..+1+157613
97SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko, Siunov+3.+1.+1..+1+58204
66SPb SU 13: Zubrilin, [Kosarev, ]Udalov.....+1765
 Submits10 7 8348646  
 Accepted4 4 4125424  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh