Train S3: Something around Cows and Mousses (or Months?), Monday, November 19, 2007

Started at: 19.11.2007 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 19.11.2007 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:08:53, team 97 - SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko, problem J
Last submission: 4:58:44, team 28 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem K
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov++2+.+5++4+.+89711
97SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko+1+4+..+3.+.+.69102
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov++2..+1.+.+3.57123
14* SPb SU Devils: Gladkikh, [Sidorov, ]Smirnov+1+9..+2.+.+.57264
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy[, Titov]+1....+...21135
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov+3.....+...21976
66SPb SU 13: Zubrilin, [Kosarev, ]Udalov+2....+...22537
 Submits155415 101157 75129  
 Accepted733 1417 4 30  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh