Train 7: SEERC 2006 - Is it easy?, Wednesday, November 01, 2006

Started at: 01.11.2006 16:25:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 01.11.2006 21:25:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:49:27, team 28 - [Davydov, Petrov, ]Kopeliovich, problem F
Last submission: 4:54:49, team 81 - Zaytsev, Kudelevsky[, Homutov], problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
28[Davydov, Petrov, ]Kopeliovich.+1+.+5+33++4+3717531
07Gravin, Podkolzin, Shiryaev.+2+..+3+4+5+611522
78Bankevich, Levin, Shmakov.++..+2++53473
89Kachmar, Katyshev, Konstantinov.+2+..++1.43114
03Antipov[, Vyahhi, Zykova]++...++2.43255
14Gladkikh[, Smirnov, Christoforov].+3+1....+2+146136
92Chemodanov, Dubchuk, Smirnov.+1+...++3.46467
149Shlemov, Yakovenko, Moskalevich.+4+...+1+.48368
150Dmitry Schitinin.+2+....+.35799
142Volkov, Mechtaev, Ulitin.++.....213410
81Zaytsev, Kudelevsky[, Homutov].+2+1....221811
143Ildar Faizov.+9+......253312
 Submits13814 651153415174  
 Accepted 1212 1379347  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh