American Regionals Selection, Wednesday, November 16, 2005

Started at: 16.11.2005 16:32:32 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 16.11.2005 21:32:32 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:26, team 28 - (School) Petrov, Davydov, problem H
Last submission: 4:59:56, team 28 - (School) Petrov, Davydov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+++.+2++1.+711711
28(School) Petrov, Davydov.++.+++1.+1610492
03Vyahhi, Kazmenko, Volkov+.+.++..+56963
18Leonid Chistov (243)..+6...+1..+235574
12Bankevich, Shmakov.....+1..+222995
20Artemov, Zhelezov..+1......+324686
14(Sch 121) Maxim Gladkih........+211767
27(PhTS 11V) Dmitry Kachmar........008
 Submits52343 574 1878  
 Accepted2 43 352 726  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh