Nordic Collegiate Programming Contest 2003, Saturday, October 22, 2005

Started at: 22.10.2005 16:32:43 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 22.10.2005 21:32:43 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:07, team 03 - Vyahhi, Kazmenko, problem G
Last submission: 4:59:59, team 01 - Sergey Bankevich, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Vyahhi, Kazmenko+1.+++++67771
25Pavel Stupnikov (245)+2.+++++1610232
28(PhML 30) Yury Petrov+.+.++2+154223
07Gravin, Filippov, Podkolzin+..++1.+144234
01Sergey Bankevich+4.+4.++.45795
08Kavalenkov, Vasilev, Schiptsov+3..++1.+46346
12Levin, Shmakov, Demenkov+..+1+.+47357
23Artemov, Zhelezov+3...++.34778
22Kapulkin, Dyubkov, Shevchenko+5..+..22329
24(L8 SBor) Ivan Bulychev....+1+3..228810
74Mihail Muhin+5...+..233311
14(Sch 121) Maxim Gladkih+..+1..237912
 Submits34 17915242318140  
 Accepted11 411291644  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh