Low Water II, Thursday, October 06, 2005

Started at: 06.10.2005 16:03:19 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 06.10.2005 21:03:19 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:26, team 20 - Levchenko, Malkov, Gubanenkov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28(PhML 30) Kopeliovich, Petrov+.+.++++2+1+810781
03Antipov, Vyahhi, Kazmenko+.+..+++1+1+77402
01Bankevich, Valtman, Leonov+.+.+++1+2+77643
25Ivanov, Chihachev, Stupnikov+.+..++1++4+79044
16Bankevich, Shmakov+3.+.++2.+++4711215
06Medvedev, Ivanov, Senkov+4.+..+2.+1++611026
20Levchenko, Malkov, Gubanenkov..+1..+.+++356567
24(L8 SBor) Ivan Bulychev.....+2..+1+335198
07Gravin, Filippov+6....+1..+.35679
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov.....+1..+1+3362210
23Artemov, Netsvetaev, Shujskij.+......120211
 Submits2049 3205122022115  
 Accepted7 8 2104710957  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh