Asia Tehran Regionals 2002, Friday, September 23, 2005

Started at: 23.09.2005 16:33:02 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 23.09.2005 21:33:02 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:29:57, team 14 - (PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov, problem E
Last submission: 4:59:56, team 14 - (PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Antipov, Zykova++1+1++++78721
01Bankevich, Valtman, Kazmenko+1+++2++1+179892
27(PhML 30) Yuri Petrov+1++1+1.+59073
14(PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov++4..24654
07Vyacheslav Filippov (345)..+1...12035
12Shmakov, Demenkov..+10...13076
 Submits71613222251214111  
 Accepted324263 323  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh