ECNA 1999, Monday, April 18, 2005

Started at: 18.04.2005 15:49:58 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 18.04.2005 20:49:58 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:41, team 34 - Vyahhi, Antipov, problem H
Last submission: 4:59:46, team 31 - Bankevich, Valtman, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
45Malkov, Zhelezov, Levchenko...++++5.46221
34Vyahhi, Antipov.+..+2+4+47692
31Bankevich, Valtman.+2.+1+1+5.48253
70Stupnikov, Chikhachev.+.+7+7+2..49684
76Artemov, Nikitin...++4+.35825
A6Leonid Chistov....+4+..22296
56Maxim Podkolzin (245)....+8+.23487
C3Vazhnev, Glazyrin....+.1908
59Viktor Kasatkin (215 Phys).......009
91Kalyukin, Rystsov, Popov......009
97Ilya Netsvetaev (143).......009
 Submits 551036212713117  
 Accepted 3 3782124  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh