CERC 1995, Monday, February 28, 2005

Started at: 28.02.2005 15:51:58 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 28.02.2005 20:51:58 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:53:44, team 38 - Yuriy Volkov (213), problem A
Last submission: 4:59:31, team 32 - Vitaliy Valtman (213), problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
32Vitaliy Valtman (213)+2.+8.++2.47491
38Yuriy Volkov (213)+1..+.++6.48842
78Anton Bankevich (111)+1...++.32463
37Dmitriy Antipov (213)+3...++1.34744
31Sergey Bankevich (211)+4...+2+.36145
56Maxim Podkolzin (245)+3....++4.36516
80Taras Bereznyak (111).....++2.21547
33Gleb Leonov (213)+.....+8.25898
C0Ilya Shujskiy (142)+......11249
45Viktor Malkov (142)+3.....118710
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys).....+2.123911
A3Mikhail Khurgin (142)......+3.132712
73Roman Belov (141)...+17....162713
A6Leonid Chistov (143)......0014
51Vyacheslav Filippov (245).......0014
76Alexander Artemov (141)......0014
83Dmitry Gavrilov (151).......0014
87Fyodor Demidovich (111)......0014
91Alexey Kalyukin (122).......0014
92Ivan Kobzarev (141)........0014
 Submits3672630 1090 199  
 Accepted9 12 710 29  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh