Practice Session, Sunday, December 12, 2004

Started at: 12.12.2004 12:10:30 MSK
Duration: 0:30
Will finish at: 12.12.2004 12:40:30 MSK
State: RESULTS
Last success: 0:29:38, team 19 - Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy, problem R
Last submission: 0:29:39, team 03 - Andreev, Popov, Rystsov, problem Q
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam P Q R S =TimeRank
10Alyutov, Gravin, Filippov++++4291
09Antipov, Volkov, Kazmenko++++4322
21Bankevich, Valtman, Leonov++1++4413
22Kopeliovich, Petrov, Timofeev+1+++4444
06Dubashinskiy, Egorov, Fedorov++++4535
12Kudinov, Savelova, Chashnikov++++4576
18Belov, Vyahhi, Malkov++2++4717
16Belov, Goncharov, Zhukov++1++14738
19Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy++1+1+4839
08Medvedev, Myasnikov, Posov++1+1+48410
13Bereznyak, Hurgin, Chistov++1++48911
17Artemov, Kobzarev, Nikitin+1+3++411612
15Smirnov++4++412213
04Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+1+2+1+412214
11Vasilev, Zaretskiy, Orehov+++32815
14Bankevich, Shujskij, Zhelezov++1+34316
23Gurevich, Pavlenko, Fedorchenko+1+1+36717
20Volfson, Plotnikov, Ushakov.++23218
05Vazhnev, Glazyrin+318919
01Alexandrov, Toritsyn, Shahov....0020
02Gorohov, Skrygan, Strizhkov....0020
03Andreev, Popov, Rystsov...0020
07Zykova, Stupnikov, Chihachev....0020
 Submits27412423115  
 Accepted1714181968  
   
 Frozen    0  

List of all contests

Auto-refresh