X SPb SU Championship, Sunday, December 12, 2004

Started at: 12.12.2004 13:36:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.12.2004 18:36:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:50, team 21 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem E
Last submission: 4:59:58, team 10 - Alyutov, Gravin, Filippov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
12Kudinov, Savelova, Chashnikov+2..+++..+54781
07Zykova, Stupnikov, Chihachev..++++.+55162
18Belov, Vyahhi, Malkov+2..+++..+457243
13Bereznyak, Hurgin, Chistov+1..++2.+..+57674
21Bankevich, Valtman, Leonov..+7+++4+.510005
22Kopeliovich, Petrov...+1+1+3..+46736
10Alyutov, Gravin, Filippov..+++...31897
09Antipov, Volkov, Kazmenko+2.+...+33208
16Belov, Goncharov, Zhukov..++....+34319
04Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov..+....+3220010
08Medvedev, Myasnikov, Posov..+...+220711
06Dubashinskiy, Egorov, Fedorov.+....+1222112
14Bankevich, Shujskij, Zhelezov...+..+..222413
19Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy..+.....+223014
23Gurevich, Pavlenko, Fedorchenko...+....+231915
15Smirnov+8..+1.....234816
11Vasilev, Zaretskiy, Orehov..+....11917
17Artemov, Kobzarev, Nikitin...+......13418
05Vazhnev, Glazyrin..+.....13719
20Volfson, Plotnikov, Ushakov...+3.....113620
01Alexandrov, Toritsyn, Shahov.......0021
03Andreev, Popov, Rystsov........0021
 Submits551414312531208237237  
 Accepted5 120837  1256  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh